Zenitismul şi publicaţiile româneşti

ZENITISM AND THE ROMANIAN PUBLICATIONS

ZENITISMUL ŞI PUBLICAŢIILE ROMÂNEŞTI

 

Abstract
Dealing with connections between Zenithist movement and Romanian avant-garde, this paper addresses less-known text written by Ljubomir Micić and published in Romanian paper Punct. Although the contacts between Zenith and Romanian avant-garde were occasional, and not sufficiently documented and researched, correspondence between Ljubomir Micić and members of Contimporanul and Micić’s text published in Punct, represent important point in perception of zenithism in the European context.

REZUMAT
În această lucrare vom cerceta unele conexiuni între mişcarea suprarealistă sârbă, numită zenitism şi cea românească de avangardă. Sunt analizate unele texte mai puţin cunoscute ale lui Ljubomir Micić publicate în revista Punct. Cu toate că aceste contacte dintre mişcarea suprarealistă sârbă şi avangarda românească sunt ocazionale şi nu sunt suficient de documentate şi cercetate, corespondenţa dintre Ljubomir Micić cu membrii revistei Contimporanul precum şi textele lui Micić publicate în revista Punct, reprezintă repere importante pentru înţelegerea concepţiei de zenitism în context european.

Key words: Zenith, Contimporanul, Punct, Barbarogenius, radicalism

Cuvinte cheie: Zenit, Contimporanul, Punct, Barbarogeniul, radicalism

Read more