A Brief Outlook on Graham Greene’s Reception in France

A Brief Outlook on Graham Greene’s Reception in France
O scurtă privire asupra receptării lui Graham Greene în Franţa
Gianina Daniela SABAU
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, B-dul Revoluţiei, nr 81, Arad, România
gianinapopovici2007@yahoo.com

Abstract
The purpose of this article is to provide a brief outlook on Graham Greene’s reception in
France in order to analyze the author’s worth as a major European literary figure. Accordingly, we
have proceeded to the examination of some of the French critical studies centered on the British
author’s work namely Victor de Pange’s monograph as well as some of the works of the French
scholar Francois Gallix. Our study manages to show Graham Greene’s writings fit into a specific
French literary pattern.
Rezumat
Scopul acestui articol este de a oferi o scurtă privire asupra receptării lui Graham Greene
în Franţa pentru a avea o imagine asupra valorii şi orientării lierare a autorului în Europa. În
consecinţă am examinat câteva dintre studiile critice care s-au scris în Franţa referitoare la opera
sciitorului britanic şi anume monografia lui Victor de Pange cât şi unele dintre lucrările criticului
francez Francois Gallix. Studiul nostru reuşeşte să arate că operele lui Graham Greene se
încadrează în tradiţia literară franceză.

Keywords: French criticism, Graham Greene’s reception, literary pattern, Francois Mauriac, Francois Gallix
Cuvinte cheie: Critica franceză, receptarea lui Graham Greene, model literar, Francois Mauriac, Francois Gallix

 

Citeste articolul