The SolemnAddress Uttered by Vasile Goldiş in Alba-Iulia on 1 December, 1918

The SolemnAddress Uttered by Vasile Goldiş in Alba-Iulia on 1 December, 1918
Cuvântarea solemnă rostită de Vasile Goldiş la Alba-Iulia la 1 Decembrie 1918
Eugen GAGEA
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

Abstract
In the report he presented before the Great National Assembly of Alba-Iulia, Vasile Goldiş
underlined some of the ideals for which humankind had fought and continued to fight in the postwar
period: national freedom, social equality. The solemn address he uttered is an expression of his
humanism and confidence in human civilization, of the conviction that the organization of a
democratic state and the achievement of equality of rights for all citizens are and must be a “work
of civilization”.
Rezumat
În raportul prezentat în faţa Marii Adunări Naţionale de la Alba-Iulia, Vasile Goldiş, a
subliniat câteva din idealurile pentru care omenirea a luptat şi în epoca postbelică: libertatea
naţională, egalitatea socială. Din cuvântarea solemnă expusă se desprinde umanismul şi
încrederea sa în civilizaţia umană, convingerea că organizarea unui stat democratic şi realizarea
egalităţii în drepturi a tuturor cetăţenilor sunt şi trebuie să fie o „operă de civilizaţie”.

Keywords: address, Resolution, Alba-Iulia, history of the Romanian people, union
Cuvinte cheie: discurs, Rezoluţie, Alba-Iulia, istoria poporului român, unire

 

Citeste aticolul