The Romanian architectural publications until the end of the Second World War

The Romanian architectural publications until the end of the Second World War
Periodicele româneşti de arhitectură de până la sfârşitul celui de-al doilea război mondial
Gabriela TABACU
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” – Bucureşti
gabi_tabacu@yahoo.com
Partea IV – Fourth Part

Abstract
From the point of view of the administrative organization and of the cultural and civilizing
structure on the Romanian territorys, the XIX th century represented the crucial moment of passing
from the Byzantine traditional model to the modern capitalist one. In this century, there are to be put
into light the first issues in the domain of the serial journalism. While magazines of different
professions came out only in the mid century the architectural periodicals appeared even later as in
the epoch the domain itself was very vaguely structured. Even if until the First World War there
were but few architectural and related fields periodicals, they brought an essential contribution to
the identification, aglutination and promotion of the profession. They also played an undeniable part
in the process of configuration the national identity of the Romanian culture.
Rezumat
Din punct de vedere al organizării administrative şi al structurii de cultură şi civilizaţie a
teritoriilor româneşti, secolul al XIX-lea a reprezentat momentul crucial al trecerii de la modelul
tradiţional bizantin la cel modern capitalist. În acest secol, vor fi puse în lumină primele probleme
în domeniul jurnalismului de serie. Dacă revistele diferitelor profesii au apărut doar pe la mijlocul
secolului, periodicele de arhitectură au apărut şi mai târziu, deoarece, în acea epocă, domeniul
însuşi era foarte vag structurat. Chiar dacă, până la izbucnirea Primului Război Mondial, erau
foarte puţine periodice de arhitectură sau din domenii conexe, acestea au adus o contribuţie
esenţială la identificarea, închegarea şi promovarea profesiei. De asemenea, acestea au jucat un
rol indubitabil în procesul configurării identităţii naţionale a culturii româneşti.

Keywords: the Romanian architectural periodicals, the Romanian architectural press
Cuvinte cheie: periodicele româneşti de arhitectură, presa de arhitectură în România

 

Citeste articolul