ASTRA Association – Precursor of European integration through Culture

ASTRA Association – Precursor of European integration through Culture
Asociaţiunea ASTRA – precursoare a integrării europene prin cultură
Corina VAŞCA
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

Abstract
After the 1848 revolution failure, great men with Avram Iancu could understand that the
political fight against the dual Austro-Hungarian Empire should be moved to the cultural fight. In
these conditions, at Sibiu, in October 23 / 4 November 1861, the Transylvania Association for
Literature and Culture of the Romanian People (ASTRA). Its basic aim is to contribute to the
process of enlightenment for the great Transylvania Romanians’ Union with the Mother Country.
After the Union, Vasile Goldiş as president gets new rules to the Association. Following, in
time, the ASTRA’s aims and the European Union Program we find out that between them, there are
now similarities. Vasile Goldiş, with his political feelings, could see that a future national state will
appear, through which the nations do not lose their identity and then get their specific ethnical
features of the state that it has the particularities of the modern European state.
Rezumat
După eşecul Revoluţiei de la 1848, marii bărbaţi, în frunte cu Avram Iancu, înţeleg că lupta
politică dusă de reacţionarul imperiu dualist/ austro-ungar, trebuie strămutată pe calea luptei
culturale. În aceste condiţii se va înfiinţa la Sibiu, la 23 octombrie / 4 noiembrie 1861 Asociaţiunea
Transilvană pentru Literatura şi Cultura Poporului Român – ASTRA – al cărui principal scop era
culturalizarea românilor din Transilvania în vederea unirii cu patria mamă.
După Marea Unire din 1 Decembrie 1918, Vasile Goldiş, în calitate de preşedinte (1923 –
1932) aduce reformări statutului Asociaţiunii. Urmărind în timp obiectivele ASTREI şi actualul
Program al Uniunii Europene, constatăm că între ele există similitudini. Cu intuiţia sa politică,
Vasile Goldiş prevede crearea unui viitor stat naţional, care nu va desfiinţa naţiunile, nici
particularităţile etnice şi culturale specifice, stat ce corespunde astăzi Uniunii Europene.

Keywords: society, nation state, ethnic and cultural features, actions, Romanian culture
Cuvinte cheie: societate, stat naţional, particularităţi etnice şi culturale, acţiuni, cultura românească

 

Citeste articolul