ASTRA Contributions to the Formation of a Romanian Elite 1861-1867

ASTRA Contributions to the Formation of a Romanian Elite 1861-1867
Contribuţia Astrei la formarea unei elite româneşti 1861-1867
Maria Alexandra PANTEA
Grup Şcolar “Francisc Neumann” Arad
Email: mariapantea82@gmail.com

Abstract
The period between 1861 – 1867 was marked by profound changes in the Empire, arising as
a result of the struggle for national rights for the people of the Empire. Through the work of the diet
in Sibiu the rights of the Romanians in the Empire were recognized and Romanian language was
recognized as an official language alongside German and Hungarian. Since 1861 favorable
conditions were created for the formation of cultural societies to fight for the cultural development
of Romanians in the Empire. The first Romanian cultural societies were formed in Sibiu, Arad and
Cernăuţi and carried out an intense cultural activity that supported the development of Romanian
education, the emergence of books in Romanian.
Rezumat
Perioada 1861 – 1867 a fost marcată de profunde schimbări în imperiu, ca rezultat al luptei
pentru drepturile naţionale ale popoarelor din imperiu.Prin lucrările dietei din Sibiu drepturile
românilor din imperiu au fost recunoscute şi limba română a fost recunoscută ca limbă oficială
alături de germană şi maghiară. Începând cu anul 1861 au fost create condiţii favorabile pentru
formarea unor societăţi culturale, care să lupte pentru dezvoltarea culturală a românilor din
imperiu. Primele societăţi culturale româneşti s-au format în Sibiu, Arad şi Cernăuţi şi au dus o
intensă activitate culturală care a ajutat la dezvoltarea învăţământului românesc şi a apariţiei unor
cărţi în limba română.

Keywords: cultural societies, Astra Arad, Cernăuţi, Romanian, spelling unification, intellectuals, king, Vienna.
Cuvinte cheie: societăţi culturale, Astra, Arad, Cernăuţi, limba română, unificare ortografică, intelectuali, împărat, Viena

 

Citeste articolul