A Linguistic Analysis of a Textual Repetition in Homer’s Iliad

A Linguistic Analysis of a Textual Repetition in Homer’s Iliad

Un’analisi linguistica di una ripetizione testuale nell’Iliade di Omero*

O analiză lingvistică a unei repetiţii textuale în Iliada lui Homer

 

Alberto MANCO

Ricercatore, Università degli studi di Napoli “L’Orientale”,

Dipartimento di studi del Mondo classico e del Mediterraneo antico,

albertomanco@unior.it

 

Abstract

In Homer’s Iliad can be detected some contiguous repetitions in the text (in the same verse or away from each other in an irrelevant way). They appear different from one another but they are related from semantic and morphological issues. An example is provided by the use of the form Hectōr in conjunction with schesō, the alternative form of ecsō. We argue that this cohesion is not a coincidence and we try to suggest an explanation.

 

Rezumat

În textul Iliadei lui Homer pot fi detectate unele repetiţii contigue (în acelaşi vers sau la distanţă una de cealaltă într-un mod irelevant). Ele par a fi diferite între ele, însă sunt legate din punct de semantic şi morfologic. Un exemplu este oferit de utilizarea formei Hectōr în conjuncţie cu schesō, forma alternativă a lui ecsō. Argumentăm că această coeziune nu este o coincidenţă şi încercăm să sugerăm explicaţia.

 

Keywords: Hectōr, Iliad, linguistic analysis, textual repetition.

Cuvinte cheie: Hectōr, Iliada, analiză lingvistică, repetiţie textuală.

Citeste articolul