A Romanian writer of avant-garde in Paris: Benjamin Fondane

A Romanian writer of avant-garde in Paris: Benjamin Fondane

Un avant-gardiste roumain à Paris: Benjamin Fondane

Un avant-gardist român la Paris: Benjamin Fondane

Speranţa Sofia MILANCOVICI

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad

Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative

e-mail: m_speranta@yahoo.com

Abstract

No. 14/ 2011 of the “Cahiers Benjamin Fondane”, published by the Benjamin Fondane Studies Society, offers the possibility of access, for the francophone reader, at the text of on interview published by Sarina Cassvan in the Romanian review “Rampa”, the 12th of February 1930.

This dialogue is important for the analysts of Fundoianu / Fondane’s work because of the perspective it offers, more exactly the guidelines that Fondane offers concerning his relation with Fundoianu, his Romanian avatar.

By analysing the text, we can identify the most important discussed aspects, like: causes of Benjamin Fundoianu’s departure from Romania, his relations with the French culture, the possibility of coming back, his opinion about the Romanian cultural environment etc.

Rezumat

Numărul 14/ 2011 al „Caietelor Benjamin Fondane”, editate de Societatea de Studii Benjamin Fondane, propune spre lectură cercetătorilor francofoni ai domeniului traducerea, pentru prima dată publicată în limba franceză, a unui interviu acordat de Benjamin Fondane, scriitor deja stabilit in patria literelor franceze, Sarinei Cassvan si publicat in revista „Rampa”, la data de 12 februarie 1930.

Discuţia dintre cei doi este relevantă din mai multe puncte de vedere, în special exprimând opinia scriitorului însuşi despre avatarul său român şi transcriind raporturile acestuia cu spaţiul cultural formator, dar şi cu cel adoptiv.

Key words: avant-garde, cultural universe, continuity, discontinuity

Cuvinte-cheie: avangardă, univers cultural, continuitate, discontinuitate

 

Citeste articolul