A Trip through the Archives. Presentation of a Selection of Unpublished Manuscripts of Benjamin Fundoianu/Fondane

A Trip through the Archives. Presentation of a Selection of Unpublished Manuscripts of Benjamin Fundoianu/Fondane
Périple à travers les archives. Présentation d’une sélection de manuscrits inédits de Benjamin Fundoianu/Fondane
Periplu prin arhive. Prezentarea unei selecţii de manuscrise inedite ale lui Benjamin Fundoianu/Fondane
Speranţa Sofia MILANCOVICI
Universitatea de Vest Vasile Goldiş din Arad
Bd. Revoluţiei nr. 94-96, Arad, Romania
m_speranta@yahoo.com

Abstract
The main goal of this research is to identify and analyse the literary texts signed by
Benjamin Fundoianu / Fondane and remained, until today, in manuscript. We focused the
documents conserved in the archives of the National Museum of Rumanian Literature, the Academy
Library and in the private collection of Vladimir Pană, son of the Romanian writer Saşa Pană. This
project is just a part of a much bigger one: the review of all the manuscripts of Fundoianu /
Fondane, including the documents kept in libraries or archives from abroad.

Résumé
La présente démarche de recherche a comme but l’identification et l’analyse des textes
signés Benjamin Fundoianu / Fondane et restés, jusqu’aujourd’hui, en manuscrit. Nous avons
focalisé les documents qui se trouvent dans les archives du Musée National de la Littérature
Roumaine, celles de la Bibliothèque de l’Académie et dans la collection privée de Vladimir Pană,
fils de l’écrivain Saşa Pană, mais cette analyse est seulement une partie d’un projet beaucoup plus
ample, qui propose un passage en revue de tous les manuscrits fondaniens, y inclus de ceux qui sont
conservés dans des bibliothèques ou des archives de l’étranger.

Rezumat
Prezentul demers de cercetare are drept scop identificarea şi analizarea textelor semnate de
Benjamin Fundoianu / Fondane şi rămase, până la această dată, în manuscris. Lucrarea de faţă
focalizează documentele aflate în arhiva Muzeului Naţional al Literaturii Române, a Bibliotecii
Academiei şi în colecţia privată a lui Vladimir Pană, fiul scriitorului Saşa Pană.
Am conceput prezenta analiză ca parte a unui proiect mai amplu, care propune trecerea în
revistă a tuturor manuscriselor fondaniene, incusiv a celor conservate în biblioteci sau arhive de
peste hotare.

Key words: manuscript, unpublished, archive research, Fundoianu / Fondane
Mots clé: manuscrit, inédit, recherche dans des archives, Fundoianu / Fondane
Cuvinte cheie: manuscris, inedit, cercetare de arhivă, Fundoianu / Fondane

Citeste articolul