Writers of the Sacrificed Generation

Writers of the Sacrificed Generation
Les écrivains de la génération sacrifiée
Scriitorii generaţiei jertfite”
Claudia MATEI
Cercetător ştiinţific superior, Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
(bd. Ştefan cel Mare nr. 1,Chişinău; E-mail: claudiamatei_mm@yahoo.com)

Abstract
This study is dedicated to several less known aspects of the history of Romanian literature in
Bessarabia and to the destiny of the majority of writers who made their debut and thrived within
these surroundings between 1918 – 1940. The author sheds new light on the tragic destinies of the
writers from that generation after the occupation of Bessarabia by the Soviet Union:
E.Dobroşinschi-Malai and I. Dicescu-Siminel – who disappeared with no trace; I. Sulacov – who
were shot by the Soviet security intelligence; Ch. Rusu, M. Curicheru, A.Terziman, Al. Cezar
Stoica, killed in the GULAG; N. Costenco, E. Gane, P.Halippa, B.Baidan, P. Stati, Al. Tambur, V.
Ţepordei – held in the prisons of Siberia; S. Matei Nica, A. Ciurunga – held in the Communist
prisons of Romania; D. Iov, killed in the prison of Aiud. The author names the above group of
writers the sacrificed generation, emphasizing the essential aspects of their work.

Résumé
Cet étude est dedié aux plusieurs aspects de l’histoire de la littértature roumaine en
Bessarabie et aux destins de la plupart des écrivains qui ont fait leur debut est ont crée dans ce
territoire entre 1918 – 1940. L’auteur décrit les destins tragiques des écrivains de cette génération
après l’occupation de la Bessarabie par l’Union Soviétique: E. Dobroşinschi-Malai et I. Dicescu-
Siminel, qui ont disparru sans trace, I. Sulacov – qui a été tué par les services de securité
Sovietique, Ch. Rusu, M. Curicheru, A. Terziman, Al. Cezar Stoica, tués dans les GULAGs, N.
Costenco, E. Gane, P. Halippa, B. Baidan, P. Stati, Al. Tambur, V.Ţepordei – détenus dans les
pénitentiaires de la Siberie; S. Matei Nica, A. Ciurunga – détenus dans les pénitentieaires de
Roumaine; D. Iov, tué dans la prison d’Aiud. L’auteur nomme ce groupe d’écrivains la génération
sacrifiée et souligne les aspects essentiels de leur oeuvre.

Rezumat
Studiul e consacrat unor aspecte mai puţin cunoscute ale istoriei literaturii române din
Basarabia – destinul majorităţii scriitorilor care s-au afirmat în acest ţinut românesc în anii 1918 –
1940. Autorul aduce date noi despre destinele tragice ale scriitorilor acelei generaţii după
ocuparea Basarabiei de către Uniunea Sovietică: E. Dobroşinschi-Malai şi I. Dicescu-Siminel –
dispărute fără urmă; I. Sulacov – împuşcat de securitatea sovietică; Ch. Rusu, M. Curicheru, A.
Terziman, Al.Cezar Stoica – ucişi în GULAG; N. Costenco, E.Gane, P.Halippa, B.Baidan, P.Stati,
Al.Tambur, V. Ţepordei – deţinuţi în puşcăriile Siberiei; S. Matei Nica, A. Ciurunga – încarceraţi
în puşcăriile comuniste din România; D.Iov – ucis în puşcăria de la Aiud. Autorul denumeşte
această pleiadă de scriitori generaţia jertfită, relevând aspectele esenţiale ale operelor acestora.
Claudia Matei – Writers of the Sacrificed Generation

Keywords: Romanian literature in Bessarabia, soviet occupation, the reprisals, the sacrificed
generation, literary resistance.
Mots-clef: la littérature roumaine de la Bessarabie, l’occupation soviétique, les répressions, la
génération sacrifiée, la résistance littéraire.
Cuvinte-cheie: lieratura română din Basarabia, ocupaţie sovietică, represalii, generaţie jertfită,
rezistenţă literară.

Citeste articolul