Adrian Marino and the Ideea of Freedom. A Necesary Reevaluation and Challenge

Adrian Marino and the Ideea of Freedom. A Necesary Reevaluation and Challenge
Adrian Marino şi ideea de libertate: O reparaţie şi o revanşă necesare
Ionuţ COSTEA
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Abstract
The study aims to highlight a turn in Marino Adrian’s intellectual identity. This change was
confirmed in memorialistic feature texts (dialogues, memories) printed after the events of December
1989 and it is seen at some program writings, which are militant in order to define a new Romanian
culture, based on a real dialog with the West, animated by a critical spirit, being original and
oriented through fundamental writings, synthesis and encyclopedias. If at cultural level, Marino
asserted his desire to build a new culture, at social level he believed in building up a civil society,
dominated by the values of democracy and of human rights. In this context, Marino’s interest moves
from the criticism and literary theory to the history of ideas and ideologies, in order to define a
liberal culture necessary to the deep modernization and Europeanization of the Post communist
Romania.1
Rezumat
Studiul îşi propună să scoată în evidenţă o turnură în definirea identităţii intelectuale a lui
Adrian Marino. Această schimbare a fost afirmată în textele cu caracter memorialistic (dialoguri,
memorii) tipărite după evenimentele din decembrie 1989 şi se regăseşte la nivelul unor scrieri
program, militante pentru redefinirea culturii române, având la bază un real dialog cu Occidentul,
animată de un spirit critic, originală şi orientată către lucrări fundamentale, sinteze şi enciclopedii.
Dacă la nivel cultural Marino îşi afirma dorinţa pentru construirea unei culturi originale şi
europene, în cel social credea în clădirea unei societăţi civile, dominată de valorile democraţiei şi
drepturile omului. În acest context, interesul lui A. Marino se deplasează de la critica şi teoria
literară către istoria ideilor şi ideologiilor, pentru definirea unei culturi liberale necesare
modernizării şi europenizării profunde a României postcomuniste.

Keywords: History of Ideas, Ideology, Culture, Liberalism, Enlightment, Post communism
Cuvinte-cheie: istoria ideilor, ideologie, cultura, liberalism, iluminism, post-comunism

 

Citeste articolul