From Autochthon to Postmodern Gastronomy in Vojvodinian Literature

From Autochthon to Postmodern Gastronomy in Vojvodinian Literature
De la gastronomia autohtonă la cea postmodernă în literatura din Voivodina
Virginia POPOVIĆ
Universitatea din Novi Sad,
Facultatea de Filosofie, Departamentul de Românistică
virginiapopovic@yahoo.com

Abstract
From the first poem written in Romanian in Vojvodina territory can meet an influence of
folklore in Romanian poetry. This influence started from fifth decade of last century. Even with the
articles regarding relationship between literature and gastronomy were multiplied during the last
years, transforming into real trend, about traditional and (post)modern gastronomy in Vojvodinian
Literature wasn’t wrote at all. Therefore, such paper should bring a deeper incursion in Romanian
poetry from Vojvodina, which, surrounded by Serbian literature and the literature of minorities
coexisting on this territory, has received a certain foreign influence and in the case of poetry but
also in the case of gastronomy.
Rezumat
De la primele poezii scrise în limba română pe teritoriul Voivodinei, se poate întâlni o
anumită influenţă a folclorului asupra poeziei româneşti, începând cu deceniul cinci al secolului
trecut. Chiar dacă articolele vizând relaţiile dintre literatură şi gastronomie s-au înmulţit în ultimii
ani, transformându-se în adevărată modă, despre gastronomia tradiţională şi (post)modernă în
poezia din Voivodina nu s-a scris deloc. De aceea o asemena lucrare, ar trebui sa aducă o mai
adâncă incursiune în poezia românească din Voivodina, care, la rândurile ei, înconjurată de
literatura sârbă şi de literatura minorităţilor care convieţuiesc pe acest teritoriu, a primit o
anumită influenţă străină şi când este vorba de poezie dar şi când este vorba de gastronomie.

Keywords: traditional gastronomy, enogastronomy, postmodern gastronomy, poetry, Vojvodina
Cuvinte cheie: gastronomie tradiţională, enogastronomie, gastronomie (post)modernă, poezie, Voivodina

 

Citeste articolul