Remarks regarding the Romanian writers and literary world at the beginning of the 20th century

Remarks regarding the Romanian writers and literary world at the beginning of the 20th century
Consideraţii privind scriitorii şi lumea literară românească în zorii secolului al XX-lea
Speranţa Sofia MILANCOVICI
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative
e-mail: m_speranta@yahoo.com

Abstract
An analysis of the cultural configuration at the beginning of the 20th century leads to the
conclusion that the dominant tendency is that of changing. The two forces in dispute are the
traditionalism and the modernism.
The Romanian literary world is characterised by impurity. The reason is the fact that many
artistic forms that were already anachronistic in Occident, in Romania didn’t express all their
potential and, on the other hand, we can detect, at the very beginning of the 20th century, a new
wave of confusion between the concepts of aesthetic, ethic and ethnic.
This contradictory landscape is completed by the avant-garde movements, characterised by
extreme denial of tradition, cancellation of all patterns and revolt accompanied by repulsion
against human and cultural condition.
Rezumat
O privire de ansamblu asupra configuraţiei culturale de la începutul secolului al XX-lea
duce, inevitabil, la concluzia că acesta se situează sub semnul prefacerii, fiind dominat de două
tendinţe aflate în dispută: tradiţionalismul şi modernismul.
În ceea ce priveşte lumea literară românească la întretăierea dintre secole, o constatare se
impune: caracteristica majorităţii producţiilor literare este impuritatea. Motivul ar putea fi, pe de o
parte, acela că anumite forme artistice care, în Occident, erau deja depăşite, la noi nu şi-au
valorificat întregul potenţial, iar, pe de altă parte, se petrece, în zorii secolului al XX-lea, o nouă
confuzie a esteticului cu eticul şi cu etnicul.
Peisajul se dovedeşte, aşadar, contradictoriu, cu atât mai mult cu cât îşi face simţită
prezenţa şi mişcarea avangardistă, caracterizată prin negare extremă a tradiţiei, anularea
tiparelor şi revoltă însoţită de repulsie totală împotriva întregii condiţii umane şi culturale.

Keywords: traditionalism, modernism, metamorphosis, old, new
Cuvinte-cheie: tradiţionalism, modernism, prefacere, vechi, nou

 

Citeste articolul