The face of the man behind the poet Tudor Arghezi

The face of the man behind the poet Tudor Arghezi
Chipul omului din spatele poetului Tudor Arghezi
Mirel ANGHEL
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”,
Bucureşti, B-dul Eroilor Sanitari, nr. 8, Catedra de Limbi moderne
E-mail: mirel.anghel@yahoo.com

Abstract
According to a so-called autobiographical article published in 1941, Tudor Arghezi’s
childhood was nothing but a „painful age” of his life. Literary history doesn’t mention much about
his childhood and adolescence. When asked, he refused to give further information about his life.
His work only shows signs of a tumultuous life experience. In some of Tudor Arghezi’s poems and
novels his mother is an iconic character. This is a compensation for her anonimous biographical
identity. His biography is more like a literary work because of the poet’s continuous effort to create
an identity which did not remind him of his true, unpleasant past experience.
Rezumat
Potrivit unui aşa-zis articol autobiografic publicat în 1941, copilăria lui Tudor Arghezi nu a
fost decât o „vârstă dureroasă” a vieţii sale. Istoria literară nu menţionează multe detalii despre
copilăria şi adolescenţa sa. Atunci când era întrebat, el refuza să ofere informaţii suplimentare
despre viaţa sa. Opera sa arată doar semne ale unei experienţe de viaţă tumultuoase. În unele din
poeziile şi romanele lui Tudor Arghezi, mama sa este un personaj emblematic. Aceasta reprezintă o
compensare pentru identitatea sa biografică anonimă. Biografia sa este, mai degrabă, o operă
literară, aceasta datorită efortului continuu al poetului de a crea o identitate care să nu-i
amintească de adevărata sa experienţă din trecut, una neplăcută.

Key words: Tudor Arghezi, Ion Theodorescu, biography, poet, studies
Cuvinte cheie: Tudor Arghezi, Ion Theodorescu, biografie, poet, studii

 

Citeste articolul