Assessment Practices and Students’ Creativity

Assessment Practices and Students’ Creativity
Practici de evaluare şi creativitate studenţească
Marinela COJOCARIU
Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad
Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Admistrative
E-mail: marinelacojocariu@yahoo.com

Abstract
It is my belief that assessment practices in the classroom can be used to protect students’
creativity by recognizing and appreciating creative expression. This doesn’t mean that teachers
should throw out standards or provide empty praise for inappropriate ideas. If responses are not
appropriate, teachers should provide suggestions on how students might adapt the idea so that it is
useful while still preserving the novelty. For students to be willing to express their creativity, they
must feel that their ideas, especially those that are unconventional, are welcome in the classroom.
Students can be taught how and when to express novel ideas so that they are appropriate and useful
within a given context. By recognizing novelty and helping students calibrate that novelty so that it
is appropriate and useful, teachers can go a long way in supporting and promoting student
creativity.

Rezumat
Metodele de evaluare a studenţilor pot fi folosite pentru a le proteja creativitatea prin
recunoaşterea şi aprecierea expresiei creative. Asta nu înseamnă că profesorii trebuie să neglijeze
standardele de evaluare sau să laude idei nepotrivite. Dacă răspunsurile nu sunt adecvate,
profesorii ar trebui să ofere soluţii privind modul în care studenţii pot adapta ideea astfel încât să
devină folositoare dar sa-şi păstreze şi aspectul de noutate. Dar, pentru ca studenţii să fie dispuşi
să-şi exprime creativitatea trebuie să simtă că ideile lor, în special cele ieşite din convenţional, sunt
binevenite. Studenţii pot fi învăţaţi când şi cum să-şi exprime ideile astfel încât să fie potrivite şi
folositoare contextului care le-a generat. Recunoscând noutatea şi originalitatea, şi ajutând
studenţii să-şi calibreze spiritul inovator, profesorii pot sprijini şi dezvolta creativitatea studenţilor.

Key words: assessment, creative expression, novelty, listening skills
Cuvinte cheie: evaluare, expresie creativă, noutate, deprinderi de ascultare

 

Citeste articolul