Anglo-german – a colloquial language?

Anglo-german – a colloquial language?
Denglisch – eine umgangssprache?
Anglo-germana – un limbaj colocvial?
Rodica BIRIŞ
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
E-mail: birisrodica@yahoo.com

Abstract
In the last years more and more words from English entered in German language, which led
to the formation of a colloquial language called “Denglisch” from “Deutsch – German” and
“Englisch – English”. Denglisch differs from the Anglicisms through the fact that here are observed
syntactic and morphological rules of the German language, which proves the power of German
grammar.
In the article below we follow the areas where the colloquial language is used more
frequently and how it is used by German speakers. Denglisch is fought by the German linguists,
who recommended the use of English words, only if there is not a similar term in German.
Rezumat
În ultimii ani în limba germană au pătruns tot mai multe cuvinte din limba engleză, ceea ce
a dus la formarea unui limbaj colocvial numit „Denglisch”, din „Deutsch – germană” şi „Englisch
– engleză”. Denglisch se deosebeşte de anglicisme prin faptul că, în acest caz sunt respectate
regulile sintactice şi morfologice ale limbii germane, ceea ce dovedeşte puterea gramaticii limbii
germane.
În articolul de mai jos vom urmări domeniile în care acest limbaj colocvial este utilizat mai
frecvent şi modul în care este folosit de vorbitorii de limbă germană. Denglisch este combătut de
câtre linviştii germani, care recomandă utilizarea cuvintelor de origine engleză, doar în cazul în
care nu se găseşte în limba germană un termen asemănător.

Keywords: German language, English language, syntax, morphology, colloquial language
Cuvinte cheie: limba germană, limba engleză, sintaxă, morfologie, limbaj uzual

 

Citeste articolul