English as a Mean to Solve All Our Communication Problems

English as a Mean to Solve All Our Communication Problems
Limba engleză – un mijloc de a rezolva toate problemele noastre de comunicare
Narcisa ŢIRBAN
Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad

Abstract
This paper will be discussing about English as international language and its important role
in everyone’s daily life in the world. Here is also underlined the most of the difficulties that learners
face in the study of English as a consequence of the degree to which their native language differs
from English. On the other hand cultural differences in communication styles and preferences are
significant and need to be taken in account when one tries to solve the communication problems.
Rezumat
În această lucrare se vor dezbate probleme legate de limba engleză ca limbă de circulaţie
internaţională şi despre rolul său important din viaţa fiecăruia de zi cu zi în lume. Tot aici sunt
subliniate cele mai multe dintre dificultăţile cu care se confruntă studenţii în studiul limbii engleze
ca o consecinţă a gradului în care limba lor maternă este diferită de limba engleză. Pe de altă
parte, diferenţele culturale în stiluri şi preferinţele de comunicare sunt semnificative şi trebuie să
fie luate în considerare atunci când cineva încearcă să rezolve problemele de comunicare.

Keywords: English, speaker, communication, culture, mistakes
Cuvinte cheie: limba engleză, vorbitor, comunicare, cultură, greşeli

 

Citeste articolul