ALBASTRU – INFINIT BLEU – INFINI EDIŢIE BILINGVĂ, ROMÂNĂ – FRANCEZĂ

ALBASTRU – INFINIT

BLEU – INFINI

EDIŢIE BILINGVĂ, ROMÂNĂ – FRANCEZĂ

EDITURA GUTENBERG UNIVERS, ARAD, ROMÂNIA

CIRER, PARIS, FRANŢA, 2017

Alvaro ROCCHETTI,

Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle

 

Această operă se înscrie într-o succesiune de co-ediţii între Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad (România), şi revista editată de aceasta, Studii de Ştiinţă şi Cultură sub coordonarea fondatorului său, Profesorul Vasile Man, şi diverse organisme de expresie franceză independente sau partenere ale unor universităţi franceze. De asemenea, în două numere ale revistei Studii de Ştiinţă şi Cultură au fost publicate lucrări prezentate la colocviile organizate de către A.I.P.L. (Association Internationale de Psychomécanique du Langage), în 2012 la Napoli şi în 2015 la Québec. Colaborarea a implicat de asemenea şi alte departamente – precum Departamentul de română de la Universitatea Aix-Marseille – centre de cercetare precum CAER al aceleaşi universităţi, CIRRMI (Centre Interuniversitaire de Recherches pour la formation continue des enseignants d’italien) sau CIRER (Centre Interuniversitaire de Recherches et d’Etudes Roumaines), ambele având legătură cu Universitatea Paris 3 – Sorbonne Nouvelle.

Read more