Jean-Jacques WEBER and Kristine HORNER, Introducing Multilingualism. A Social Approach, Abingdon: Routledge, 2012, 214p.

Jean-Jacques WEBER and Kristine HORNER, Introducing Multilingualism. A Social Approach, Abingdon: Routledge, 2012, 214p. Alina OLTEAN-CÎMPEAN Facultatea de Litere, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca alina_cimpean2005@yahoo.com In 2012 Jean-Jacques Weber and Kristine Horner published a comprehensive and comprehensible textbook that deals with the ever changing and evolving topic of multilingualism. The book is meant for both students and […]

Read More

Vasile MAN, Miracolul luminii, Editura Gutenberg Univers, Arad, 2015

Vasile MAN, Miracolul luminii, Editura Gutenberg Univers, Arad, 2015 Florica RANTA CÂNDEA CÂNDVA, TOŢI AM AVUT UN PLAN, Al fericirii, Al Luminii … care, în noua carte a poetului Vasile Man se oglindește, în spatele unor coperte, străluminând irizări poetice şi, când pentru unii, mulți, tăcerea e cel mai puternic strigăt, în acest volum, autorul […]

Read More

Communication, culture and society. Collection of studies, Maria Sinaci, Cristian Măduţa (editors), Budapest, Trivent Publishing, 2017, 243 p.

Communication, culture and society. Collection of studies, Maria Sinaci, Cristian Măduţa (editors), Budapest, Trivent Publishing, 2017, 243 p. Comunicare, cultură şi societate. Culegere de studii, Maria Sinaci, Cristian Măduţa (editori), Budapesta, Trivent Publishing, 2017, 243 p.   Speranţa Sofia MILANCOVICI Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane şi Educaţie Fizică şi […]

Read More

Ioan TRAIA Monografiştii satelor bănăţene Timişoara, Editura Eurostampa, 2017, 239 p.

Ioan TRAIA Monografiştii satelor bănăţene Timişoara, Editura Eurostampa, 2017, 239 p. Florin-Corneliu POPOVICI Mitropolia Banatului, Biblioteca Centrului Eparhial, popovici_florincorneliu@yahoo.com Într-o epocă a globalizării şi a regionalizării, a pierderii reperelor identitare şi a dispariţiei frontierelor de stat, cuvinte precum ,,acasă”, ,,origini”, ,,vatră strămoşească”, ,,părinţi”, ,,sat”, ,,glie” par să-şi fi pierdut întru totul sensul, semnificaţia şi autenticitatea. […]

Read More

Vasile MAN vocaţie şi destin, Editura Gutenberg Univers, Arad 2017

Vasile MAN vocaţie şi destin, Editura Gutenberg Univers, Arad 2017 Dumitru MIHĂILESCU Prezentul volum încearcă să ofere o primă imagine a recepţiei critice pe care opera lui Vasile Man a înregistrat-o de la întâile semnalări în presă cu ocazia publicării în 1981 a volumului de debut În preajma ta , până la ultimele cronici dedicate […]

Read More

Mircea MĂRAN Călători români în Serbia (Rumunski putnici u Srbiji), Vârşeţ-Panciova (Vršac-Pančevo), 2017, 222 p.

Mircea MĂRAN Călători români în Serbia (Rumunski putnici u Srbiji), Vârşeţ-Panciova (Vršac-Pančevo), 2017, 222 p. Viviana MILIVOIEVICI Academia Română – Filiala Timişoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” viviana.poclid@yahoo.com Publicată, în acest an, sub egida Centrului de Studii Banatice din Vârşeţ şi a Arhivei Istorice din Panciova, cu sprijinul Institutului Cultural Român din Bucureşti, lucrarea […]

Read More

Viviana MILIVOIEVICI, Vasile MAN, Ziua de Azi Editura Gutenberg Univers, Arad 2017

Viviana MILIVOIEVICI, Vasile MAN, Ziua de Azi Editura Gutenberg Univers, Arad 2017 Virginia POPOVIC Universitatea din Novi Sad Poeziile din volumul de față, Ziua de Azi, prin tematica abordată și prin anumite idei se pot pune liber în comparație și vorbi despre asemănări sau diferențe între ele, despre completări de idei asupra sensului existenței și […]

Read More

UNIVERSUL LIRIC AL MARII POEZII VIVIANA POCLID DEHELEAN ALBASTRU – INFINIT BLEU – INFINI EDIŢIE BILINGVĂ, ROMÂNĂ – FRANCEZĂ

UNIVERSUL LIRIC AL MARII POEZII VIVIANA POCLID DEHELEAN ALBASTRU – INFINIT BLEU – INFINI EDIŢIE BILINGVĂ, ROMÂNĂ – FRANCEZĂ EDITURA GUTENBERG UNIVERS, ARAD, ROMÂNIA CIRER, PARIS, FRANŢA, 2017 Dumitru MIHĂILESCU Prezentul volum este o reeditare, în ediţie bilingvă, română – franceză a cărţii, Viviana Milivoievici, Albastru – Infinit, apărut la Editura David Press, Timişoara. Doamna […]

Read More

ALBASTRU – INFINIT BLEU – INFINI EDIŢIE BILINGVĂ, ROMÂNĂ – FRANCEZĂ

ALBASTRU – INFINIT BLEU – INFINI EDIŢIE BILINGVĂ, ROMÂNĂ – FRANCEZĂ EDITURA GUTENBERG UNIVERS, ARAD, ROMÂNIA CIRER, PARIS, FRANŢA, 2017 Alvaro ROCCHETTI, Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle   Această operă se înscrie într-o succesiune de co-ediţii între Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad (România), şi revista editată de aceasta, Studii de Ştiinţă şi […]

Read More

EMISIUNEA ,,EUROPA ÎN CASA TA” LA RADIO NOVI SAD – SERBIA

EMISIUNEA ,,EUROPA ÎN CASA TA” LA RADIO NOVI SAD – SERBIA Steluţa MARINA   Novi Sad – SERBIA Mai întâi doresc să mulţumesc organizatorilor pentru invitaţie şi să-mi exprim satisfacţia că, iată, pentru a treia oară particip la acest prestigios colocviu internaţional, organizat de Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiş”, din Arad. Sunt Steluţa Marina, jurnalistă […]

Read More

COMUNICAREA ÎN LIMBA ROMÂNĂ PE UNDELE HERŢIENE A POSTULUI DE RADIO NOVI SAD ŞI PE MEDIILE ELECTRONIC ALE TELEVIZIUNII VOIVODINEI

COMUNICAREA ÎN LIMBA ROMÂNĂ PE UNDELE HERŢIENE A POSTULUI DE RADIO NOVI SAD ŞI PE MEDIILE ELECTRONIC ALE TELEVIZIUNII VOIVODINEI Lucian MARINA Novi Sad – SERBIA După cum este cunoscut, limba este un mijloc de comunicare între oameni, de fapt, cel mai important mijloc de comunicare, un instrument cu ajutorul căruia oamenii comunică între ei, […]

Read More

THE ARAD TRIBUNISTS, THE ARTISANS OF THE MODERNIZATION OF THE ROMANIAN NATIONAL PARTY IN TRANSYLVANIA

THE ARAD TRIBUNISTS, THE ARTISANS OF THE MODERNIZATION OF THE ROMANIAN NATIONAL PARTY IN TRANSYLVANIA TRIBUNIŞTII ARĂDENI, ARTIZANII MODERNIZĂRII PARTIDULUI NAŢIONAL ROMÂN DIN TRANSILVANIA Doru SINACI Biblioteca Judeţeană „A.D. Xenopol” Arad Abstract Starting with the autumn of 1895, between the Tribuna journalists and some of the leaders of the Romanian National Party the first conflicts […]

Read More

VASILE GOLDIŞ AND ASTRA’S INTELLECTUALS AFTER THE GREAT UNION

VASILE GOLDIŞ AND ASTRA’S INTELLECTUALS AFTER THE GREAT UNION VASILE GOLDIŞ ET LES INTELLECTUELS D’ASTRA APRÈS LA GRANDE UNION VASILE GOLDIŞ ŞI INTELECTUALII ASTREI DUPĂ MAREA UNIRE Eugen GAGEA, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad Abstract The realization of the Great Union on December 1, 1918 made Astra’s main goal to be realized. In […]

Read More

EMINESCU TRANSLATED BY ION MILOŞ IN SWEDISH

EMINESCU TRANSLATED BY ION MILOŞ IN SWEDISH EMINESCU ÎN LIMBA SUEDEZĂ ÎN TRADUCEREA LUI ION MILOŞ Mărioara SFERA Universitatea din Novi Sad, Facultatea de Filosofie sfera.mariora@gmail.com „Cred că trebuie să facem şi noi ceea ce a făcut Eminescu, ceea ce trebuie să facă orice creator adevărat, să găsească cuvântul care să exprime adevărul.” Ion Miloş […]

Read More

FROM THE ANCIENT RATIONALITY TO THE CONTEMPORARY AGREEABLENESS

FROM THE ANCIENT RATIONALITY TO THE CONTEMPORARY AGREEABLENESS DE LA RATIONALITÉ ANTIQUE À L’AGRÉABLE CONTEMPORAIN DE LA RAŢIONALITATEA ANTICĂ LA AGREABILUL CONTEMPORAN Gabriela VASILESCU Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti gabrielavasilescu52@yahoo.com Abstract From ancient to modern, by adding the contemporary interest, finding a suitable shape in order to live harmoniously in the city has been and continues […]

Read More

JOB NAMES AND OCCUPATIONS ENTERED IN ROMANIAN ON THE TURKISH BRANCH

JOB NAMES AND OCCUPATIONS ENTERED IN ROMANIAN ON THE TURKISH BRANCH NOMS DE MÉTIERS ET PROFESSIONS ENTRÉS DANS LA LANGUE ROUMAINE DANS LA LIGNE TURQUE DENUMIRI DE MESERII ŞI ÎNDELETNICIRI INTRATE ÎN LIMBA ROMÂNĂ PE FILIERĂ TURCĂ Irina ERHAN The National School of Political Science and Public Administration Abstract This article analyzes the way in […]

Read More

THE INFLUENCE OF MUSIC EXPERIENCE ON THE ACQUISITION OF PHONEMES IN A FOREIGN LANGUAGE

THE INFLUENCE OF MUSIC EXPERIENCE ON THE ACQUISITION OF PHONEMES IN A FOREIGN LANGUAGE UTICAJ MUZICKOG ISKUSTVA NA USVAJANJE FONEMA U STRANOM JEZIKU Radmila PALINKAŠEVIĆ Preschool Teacher Training College „Mihailo Palov” Omladinski trg 1, 26300 Vršac palinkasevic@gmail.com Jasmina STOLIĆ Preschool Teacher Training College „Mihailo Palov” Omladinski trg 1, 26300 Vršac jaca.stolic@gmail.com Abstract Music is unavoidable […]

Read More

PRINT MEDIA IN ROMANIAN LANGUAGE IN THE AUTONOMOUS PROVINCE OF VOIVODINA – THE PRESENT AND THE PAST

PRINT MEDIA IN ROMANIAN LANGUAGE IN THE AUTONOMOUS PROVINCE OF VOIVODINA – THE PRESENT AND THE PAST PRESA SCRISĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ DIN PROVINCIA VOIVODINA – PREZENT ŞI TRECUT Valentin MIK Școala Doctorală de Științe Politice și ale Comunicării Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca mikvalentin@yahoo.com Abstract The first forms of communication in the mass media in the […]

Read More

CREATIVE IDENTITY OF THE ROMANIAN MINORITY WRITER IN SERBIA

CREATIVE IDENTITY OF THE ROMANIAN MINORITY WRITER IN SERBIA IDENTITATEA CREATIVĂ A SCRIITORULUI MINORITAR ROMÂN DIN SERBIA Virginia POPOVIĆ Universitatea din Novi Sad, Facultatea de Filosofie, Departamentul de Limba şi Literatura Română popovic.virdjinija@ff.uns.ac.rs Abstract The problem of Romanian writer that belong to Romanian national minority in Vojvodina (the northern part of Serbia where Romanian population […]

Read More

III. SLAVIC LANGUAGE AND CULTURE-ROMANIAN LANGUAGE AND LITERATURE/LANGUE ET LITTÉRATURE SLAVE-LANGUE ET CULTURE ROUMAINE/LIMBĂ ŞI CULTURĂ SLAVĂ-LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNEASCĂ

III. SLAVIC LANGUAGE AND CULTURE-ROMANIAN LANGUAGE AND LITERATURE/LANGUE ET LITTÉRATURE SLAVE-LANGUE ET CULTURE ROUMAINE/LIMBĂ ŞI CULTURĂ SLAVĂ-LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNEASCĂ Coordinator/Coordinateur/Coordonator: Virginia POPOVIC

Read More

THE DIMENSIONS OF GLOBALISATION

THE DIMENSIONS OF GLOBALISATION DIMENSIONEN DER GLOBALISIERUNG DIMENSIUNILE GLOBALIZĂRII Rodica Teodora BIRIŞ Universitatea de Vest “Vasile Goldiş, Arad Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Educatie Fizică şi Sport I. BIRISRODICA@YAHOO.COM Laura Rebeca STIEGELBAUER Universitatea de Vest “Vasile Goldiş, Arad Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Educatie Fizică şi Sport II. CYP4D@YAHOO.COM Abstract In order to understand all forms of […]

Read More

EINE PEREGRINATION ZWISCHEN KLAUSENBURG UND FREIBURG: EIN ESSAY ÜBER DIE KOMPARATISTIK

EINE PEREGRINATION ZWISCHEN KLAUSENBURG UND FREIBURG: EIN ESSAY ÜBER DIE KOMPARATISTIK O PEREGRINAŢIE ÎNTRE CLUJ ŞI FREIBURG: UN ESEU DESPRE COMPARATISTICĂ Rudolf WINDISCH Universitatea Rostock Germania   Abstarkt   Vasile Voia bietet in seinem Buch Comparatism şi Germanistică (Bucureşti, 280 p.) eine Sammlung besonders reichhaltiger Überlegungen zur Literaturkritik, zur literarischen Rezeptionsgeschichte und der literarischen Philosophie […]

Read More

PHILOSOPHICAL CONCERNS OF ROMANIAN INTELLECTUALS IN TRANSYLVANIA IN THE NINETEENTH CENTURY

PHILOSOPHICAL CONCERNS OF ROMANIAN INTELLECTUALS IN TRANSYLVANIA IN THE NINETEENTH CENTURY PREOCUPĂRI FILOSOFICE ALE INTELECTUALILOR ROMÂNI DIN TRANSILVANIA ÎN SECOLUL AL XIX-LEA Maria SINACI Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiş” din Arad Abstract In this paper we propose to approach Transylvanian philosophical thinking in the nineteenth century, ways of promoting philosophy by the Romanian intellectuals, as […]

Read More

CONSTANTIN NOICA AND EUGENIO COSERIU ON LANGUAGE AND POETRY

CONSTANTIN NOICA AND EUGENIO COSERIU ON LANGUAGE AND POETRY CONSTANTIN NOICA Y EUGENIO COSERIU SOBRE EL TEMA LENGUAJE Y POESÍA CONSTANTIN NOICA ŞI EUGENIU COŞERIU DESPRE TEMA LIMBAJ ŞI POEZIE Dorel FÎNARU Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România dorelfinaru@yahoo.com Abstract The two most outstanding Romanian philosophers of language, Constantin Noica and Eugenio Coseriu, have confluent […]

Read More

PERSPECTIVES IN FICTION. CHARACTER-SUBJECTIVE AND OBJECTIVE SENTENCES

PERSPECTIVES IN FICTION. CHARACTER-SUBJECTIVE AND OBJECTIVE SENTENCES PERSPECTIVES DANS LA FICTION. PROPOSITIONS PERSONNAGE-SUBJECTIVES ET PROPOSITIONS OBJECTIVES PERSPECTIVE ÎN FICŢIUNE. PROPOZIŢII PERSONAJ-SUBIECTIVE ŞI PROPOZIŢII OBIECTIVE Adina-Maria MEZEI Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România adinamezei@yahoo.com Abstract Our purpose in the present article is to define and exemplify objective and (CHARACTER) subjective sentences occurring in narrative fiction. These two categories […]

Read More

THE NOVEL OF THE “CONTEMPORARY EXTREME” BY ANNIE ERNAUX

THE NOVEL OF THE “CONTEMPORARY EXTREME” BY ANNIE ERNAUX LE ROMAN DE «L’EXTRÊME CONTEMPORAIN » D’ANNIE ERNAUX ROMANUL “EXTREMULUI CONTEMPORAN” AL LUI ANNIE ERNAUX Serenela GHIŢEANU Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti serenelag@yahoo.fr Abstract The article presents Annie Ernaux‟s literature as representative for the “contemporary extreme”, French expression that encompasses different tendencies and types of writing which […]

Read More

IS ESTHETICS UNIVERSAL? REFLECTIONS STEMMING FROM GILLES DELEUZE’S SPINOZA

IS ESTHETICS UNIVERSAL? REFLECTIONS STEMMING FROM GILLES DELEUZE’S SPINOZA ESTE ESTETICA UN UNIVERSAL? PORNIND DE LA SPINOZA LUI GILLES DELEUZE Alexandru MATEI „Ovidius” University, Constanţa Abstract This text, part of a more ample essay on the evolution of esthetic ideas as screened by Deleuze’s theory of expression (in Spinoza et le problème de l’expression), revisits […]

Read More

THE INITIATIC POEM

THE INITIATIC POEM POEMUL INIŢIATIC Paul MAGHERU Universitatea din Oradea Abstract The article suggests through the title filiations of the poem (generic name of any literary work) with the esoteric and initiation practices. From a determinist equilibrated position we don’t reject literature’s association with magic, the dream, the neurosis. If through occultism it is understood […]

Read More

LES ÉCRIVAINS FRANÇAIS D’ORIGINE ROUMAINE.

LES ÉCRIVAINS FRANÇAIS D’ORIGINE ROUMAINE. LA CRÉATION COMME FORME DE L’EXIL. ETUDE DE CAS: TRISTAN TZARA SCRIITORI FRANCEZI DE ORIGINE ROMÂNĂ. CREAŢIA CA FORMĂ DE EXIL. CAZUL LUI TRISTAN TZARA Eudochia VOLONTIR-SEVCIUC Université Paris IV, France E-mail : eudochia.sevciuc@yahoo.fr Résumé Arrivé en France du “ pays des saules” , d’un régime dictatorial, témoin d’une culture […]

Read More

LEONIDA LARI’S POETRY: BETWEEN DAIMONION AND DEMIURGE

LEONIDA LARI’S POETRY: BETWEEN DAIMONION AND DEMIURGE POEZIA LEONIDEI LARI: ÎNTRE DAIMON ŞI DEMIURG Timofei ROŞCA Universitatea „Ion Creangă” Chişinău Abstract Awake in the light of the world, a spirit embroidered with wealth looks for support. It counts on its own forces but is drawn by the uncial ones. L. Lari, through her nature is […]

Read More

PSYCHOANALYTIC ASPECTS IN CAMIL PETRESCU’S WORK

PSYCHOANALYTIC ASPECTS IN CAMIL PETRESCU’S WORK ASPECTE PSIHANALITICE ALE OPEREI LUI CAMIL PETRESCU Cristian ARHIP, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi cristianarhip@hotmail.com Odette ARHIP, Universitatea Ecologică Bucureşti arodette@live.com Abstract The present contribution highlights a few possible psychoanalytic aspects of Camil Petrescu’s work which were denied by many previous researchers. It also underlines […]

Read More

VICTOR VLAD DELAMARINA – TRAVEL MEMORIES

VICTOR VLAD DELAMARINA – TRAVEL MEMORIES VICTOR VLAD DELAMARINA –LA MEMORIALISTIQUE DE VOYAGE VICTOR VLAD DELAMARINA – MEMORIALISTICA DE CĂLĂTORIE Graţiela BENGA-ŢUŢUIANU INSTITUTUL „TITU MAIORESCU”, ACADEMIA ROMÂNĂ, FILIALA TIMIŞOARA e-mail: gratielabenga@yahoo.com Abstract The article deals with Victor Vlad Delamarina’s travel memories – the first notes containing a Romanian sailor’s thoughts. After recollecting the way travel […]

Read More

PETRE STOICA – FRIENDSHIPS ON THE REALM OF LITERATURE

PETRE STOICA – FRIENDSHIPS ON THE REALM OF LITERATURE PETRE STOICA – AMITIÉS SUR LE ROYAUME DE LA LITTÉRATURE PETRE STOICA – PRIETENII PE TĂRÂMUL LITERATURII* Viviana MILIVOIEVICI Academia Română – Filiala Timişoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” viviana.poclid@yahoo.com Abstract During his existence, Petre Stoica had numerous literary friends, from the same generation, or […]

Read More