PSYCHOANALYTIC ASPECTS IN CAMIL PETRESCU’S WORK

PSYCHOANALYTIC ASPECTS IN CAMIL PETRESCU’S WORK

ASPECTE PSIHANALITICE ALE OPEREI LUI CAMIL PETRESCU

Cristian ARHIP,

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi

cristianarhip@hotmail.com

Odette ARHIP,

Universitatea Ecologică Bucureşti

arodette@live.com

Abstract

The present contribution highlights a few possible psychoanalytic aspects of Camil Petrescu’s work which were denied by many previous researchers. It also underlines the important fact that the Romanian author was aware of all modern European contributions in this field. His interest is obvious or subtle. Even the personal writings reveal a keen insight which points out the same concern. The chosen examples prove our attempt to advance an interpretation from this perspective. It also puts another new and latter-day light on his important work, one of the most interesting in Romanian literature of the 20th century.

Rezumat

Prezenta contribuţie evidenţiază posibile aspecte psihanalitice în opera lui Camil Petrescu, aspecte care au fost negate de către numeroşi cercetători. Aceasta subliniază de asemenea un fact important şi anume că autorul român era la curent cu toate aceste preocupări moderne de abordare şi la modă în Europa. Chiar şi în paginile cu un caracter strict personal se recunoaşte această preocupare constantă. Exemplele alese dovedesc punctul de vedere avansat în prezenta lucrare. Totodată, o asemenea interpretare adaugă o lumină nouă asupra operei unuia dintre cei mai importanţi scriitori ai literaturii române din secolul XX.

Key words: psychoanalytic, modernity, subconscious, character, literature

Cuvinte-cheie: psihanalitic, modernitate, subconştient, personaj, literatură

Read more