LEONIDA LARI’S POETRY: BETWEEN DAIMONION AND DEMIURGE

LEONIDA LARI’S POETRY: BETWEEN DAIMONION AND DEMIURGE

POEZIA LEONIDEI LARI: ÎNTRE DAIMON ŞI DEMIURG

Timofei ROŞCA

Universitatea „Ion Creangă” Chişinău

Abstract

Awake in the light of the world, a spirit embroidered with wealth looks for support. It counts on its own forces but is drawn by the uncial ones. L. Lari, through her nature is a complex bung. However, two pivotal proofs back up the writer’s vision: one sanctified and spiritual. Her dream is to enrich “demands the world, warmed-up by “softs fresh light” of providence, but darkened, offend by the century’s thunderstorms. The writer will listen to “the sanctified light” but will be attentive at the spiritual force, at unconscious consciousness, as a “daemon that is controlling” from the world of contradictions. The poem from the ontological volume “101 poems” represents in this sense another variant of artivic formulas, directed to the purified – spiritual relationship. The pivotal resources, mythical elements, sanctified or sinful, totemic entities cult or cultic, satire, prayer, conviction, doina, oath etc. – all are bringing the contribution to the purified – spiritual relationship glimmered by unexpected attractions.

Rezumat

Trezit în lumina lumii, un spirit înzestrat cu har îşi caută sprijin. El contează mult pe puterile proprii, dar e atras şi de cele inedite. Prin natura sa L. Lari este o fire complexă. Totuşi, două evidenţe axiale străjuiesc viziunea poetei: una demiurgică şi altă daimoniană. Visul ei e să înnobileze „această lume”, încălzită de „lumina lină, moale” a providenţei, dar înnourată, deseori, de furtunile veacului. Poeta vă da ascultare „luminii” demiurgice, dar va fi atentă şi la vigoarea daimoniană, la „inconştientul conştiinţei”, ca un „demon ce veghează” din sfera contrazicerilor lumii. Poezia din volumul antologic „101 poeme” reprezintă, în acest sens, o altă variantă de formule artistice, orientată spre acest raport divino-daimonian. Resursele arhetipale, elementele mitice, sacre sau păgâne, entităţile totemice, culte sau cultice, premonitorii, satira, diatriba, ruga, blestemul, doina etc. – toate sunt contribuitoare la realizarea raportului divino-daimonian în aceeaşi aventura fantasmagorică, sclipitoare de atracţii neaşteptate.

Key words: sanctified, spiritual, unconscious, conscious, mythical, phantasmagoric

Cuvinte-cheie: demiurgic, daimonian, inconştient, conştient, mitic, fantasmagoric

Read more