Vasile MAN vocaţie şi destin, Editura Gutenberg Univers, Arad 2017

Vasile MAN vocaţie şi destin,

Editura Gutenberg Univers, Arad 2017

Dumitru MIHĂILESCU

Prezentul volum încearcă să ofere o primă imagine a recepţiei critice pe care opera lui Vasile Man a înregistrat-o de la întâile semnalări în presă cu ocazia publicării în 1981 a volumului de debut În preajma ta , până la ultimele cronici dedicate volumului Misterul vieţii , apărut în 2017.

Profesor de română cu vocaţie care a format generaţii de elevi prin activitatea la catedră, cât şi prin fondarea şi îndrumarea unor valoroase reviste şcolare, mult apreciat îndrumător al colegilor săi prin activitatea de metodist la Casa Corpului Didactic Arad, Vasile Man nutreşte credinţa că „schimbarea dorită pentru sănătatea morală a fiecăruia, trebuie să însemne o renaştere a societăţii româneşti prin educaţie.” Ca om al şcolii, a iniţiat şi a condus revista Şcoala Vremii a CCD Arad, a înfiinţat şi a condus revista Cuvântul Şcolii de la Şcoala Gimnazială „Caius Iacob”, a înființat, împreună cu Virginia Popovici şi Lucian Marina, revista Logos (Voivodina). Din anul 2005 până în prezent, este redactor-şef fondator şi director executiv al revistei Studii de Știință şi Cultură a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad în parteneriat cu universităţi de prestigiu din Franţa, Germania şi Serbia.

Read more