Ioan TRAIA Monografiştii satelor bănăţene Timişoara, Editura Eurostampa, 2017, 239 p.

Ioan TRAIA

Monografiştii satelor bănăţene

Timişoara, Editura Eurostampa, 2017, 239 p.

Florin-Corneliu POPOVICI

Mitropolia Banatului,

Biblioteca Centrului Eparhial,

popovici_florincorneliu@yahoo.com

Într-o epocă a globalizării şi a regionalizării, a pierderii reperelor identitare şi a dispariţiei frontierelor de stat, cuvinte precum ,,acasă”, ,,origini”, ,,vatră strămoşească”, ,,părinţi”, ,,sat”, ,,glie” par să-şi fi pierdut întru totul sensul, semnificaţia şi autenticitatea. Şi totuşi, în faţa acestui tăvălug nivelator, există oameni care îşi caută, mai abitir ca oricând, IDENTITATEA, concept cu geometrie variabilă, identitatea fiind, după cum se ştie, una multiplă: identitate individuală, indentitate colectivă, identitate culturală, identitate etnică, identitate religioasă etc.

Read more