Communication, culture and society. Collection of studies, Maria Sinaci, Cristian Măduţa (editors), Budapest, Trivent Publishing, 2017, 243 p.

Communication, culture and society. Collection of studies, Maria Sinaci, Cristian Măduţa (editors), Budapest, Trivent Publishing, 2017, 243 p.

Comunicare, cultură şi societate. Culegere de studii, Maria Sinaci, Cristian Măduţa (editori), Budapesta, Trivent Publishing, 2017, 243 p.

 

Speranţa Sofia MILANCOVICI

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane şi Educaţie Fizică şi Sport

m_speranta@yahoo.com

Volumul colectiv Comunicare, cultură şi societate. Culegere de studii, editat de Maria Sinaci şi Cristian Măduţa, a apărut, la acest final de an, de sub tiparul unei edituri maghiare în plină ascensiune : Trivent Publishing.

Reunind articole ştiinţifice semnate de cadre didactice afiliate unor universităţi româneşti şi străine, volumul lasă, dintru început, să transpară, evident, ideea de eterogenitate. La o lectură de profundis însă, putem identifica firul roşu care a adus împreună editori şi autori, într-un proiect comun care emană prospeţime şi un entuziasm al scrisului, specific cercetătorului prin vocaţie : aderarea la principiul care este firesc să guverneze orice demers de acest tip, acela al comunicării ştiinţei şi al promovării vocilor acelora care au un cuvânt de spus în domeniul lor de expertiză.

Read more