IS ESTHETICS UNIVERSAL? REFLECTIONS STEMMING FROM GILLES DELEUZE’S SPINOZA

IS ESTHETICS UNIVERSAL? REFLECTIONS STEMMING FROM GILLES DELEUZE’S SPINOZA

ESTE ESTETICA UN UNIVERSAL? PORNIND DE LA SPINOZA LUI GILLES DELEUZE

Alexandru MATEI

„Ovidius” University, Constanţa

Abstract

This text, part of a more ample essay on the evolution of esthetic ideas as screened by Deleuze’s theory of expression (in Spinoza et le problème de l’expression), revisits Spinoza’s pantheism as a first impetus given to the foundation of esthetics as an attempt to build a metaphysics of sensations, beyond a simple empirical physiology. We show that, for Deleuze, esthetics differ from intellectual knowledge as the first is not any more a representationalist and thus understanding, as it denies the clivage between an intellectual subject and a material object. Metonimy, as an expressive figure, replaces synecdoche, a representational one. But, later on, with Bergson, this metaphysics originated in Spinoza evolves towards a speculative vitalism within which esthetics and intellectual knowledge could hardly be distinguished. Thus, the role assigned to esthetics in the 18th century is put to scrutiny and it will be soon formelly criticised.

Rezumat

Acest text, parte a unui eseu mai amplu despre evoluţia ideologiei estetice aşa cum apare ea citită de Gilles Deleuze (în volumul Spinoza et le problème de l’expression), revine asupra importanţei panteismului spinozist ca prim motor al constituiri esteticii în ambiţia ei de a construi o metafizică a senzaţiilor, dincolo de o simplă fiziologie. Încercăm să arătăm că, pentru Deleuze, estetica diferă de cunoaştere în aceea că prima nu mai apelează la reprezentare şi, în felul acesta, nici la intelect, pentru că neagă clivajul dintre un subiect intelectual şi un obiect material. Metonimia, ca o figură a expresiei, înlocuieşte în estetica modernă sinecdoca, o figură a reprezentării. Dar, mai târziu, odată cu Bergson, această metafizică care-şi are rădăcinile la Spinoza evoluează spre un vitalism speculativ în care esteticul şi cunoaşterea intelectuală nu mai pot fi distinse. Astfel, rolul atribuit esteticii în secolul al 18-lea este acum criticat în mod radical.

Key words: esthetics, expressivism, Gilles Deleuze, Baruch Spinoza, Henri Bergson

Cuvinte cheie: estetică, expresionism, Gilles Deleuze, Baruch Spinoza, Henri Bergson

Read more