PHILOSOPHICAL CONCERNS OF ROMANIAN INTELLECTUALS IN TRANSYLVANIA IN THE NINETEENTH CENTURY

PHILOSOPHICAL CONCERNS OF ROMANIAN INTELLECTUALS IN TRANSYLVANIA IN THE NINETEENTH CENTURY

PREOCUPĂRI FILOSOFICE ALE INTELECTUALILOR ROMÂNI DIN TRANSILVANIA ÎN SECOLUL AL XIX-LEA

Maria SINACI

Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiş” din Arad

Abstract

In this paper we propose to approach Transylvanian philosophical thinking in the nineteenth century, ways of promoting philosophy by the Romanian intellectuals, as well as ideas, currents present in this period in this Romanian space.

Rezumat

În această lucrare ne propunem să abordăm gândirea filosofică transilvăneană în secolul al XIX-lea, modalităţile de promovare a filosofiei de către intelectualii români, precum şi ideile, curentele prezente în această perioadă în acest spaţiu românesc.

Key words: philosophy, intellectual, dualism, education, principles

Cuvinte cheie: filosofie, intelectual, Dualism, educaţie, principii

Read more