THE ARAD TRIBUNISTS, THE ARTISANS OF THE MODERNIZATION OF THE ROMANIAN NATIONAL PARTY IN TRANSYLVANIA

THE ARAD TRIBUNISTS, THE ARTISANS OF THE MODERNIZATION OF THE ROMANIAN NATIONAL PARTY IN TRANSYLVANIA

TRIBUNIŞTII ARĂDENI, ARTIZANII MODERNIZĂRII PARTIDULUI NAŢIONAL ROMÂN DIN TRANSILVANIA

Doru SINACI

Biblioteca Judeţeană „A.D. Xenopol” Arad

Abstract

Starting with the autumn of 1895, between the Tribuna journalists and some of the leaders of the Romanian National Party the first conflicts appeared. The seizure of the Tribuna journal by the old leader I. Raţiu on the grounds of the “party patrimony” did not lead to the disappearance of the trend imposed by Tribuna. Free and modern spirits who felt that they had still a lot to do for the affirmation of the Romanians in Transylvania, the Tribuna journalists gathered around its “sound core” from Arad and starting with 1897 they would print a new journal, Tribuna Poporului. Although the “old” Tribuna from Sibiu continued until 1903, the publication would be deprived of its main pens, moving off of what we understand by that cultural and political trend largely spread among the population and called “tribunism”.

Rezumat

Începând cu toamna anului1895, între jurnaliştii de la Tribuna şi câţiva dintre liderii Partidului Naţional apare primul conflict. Acapararea ziarului Tribuna de către bătrânul lider, I. Raţiu pe motive de “patrimoniu de partid” nu a condus la dispariţia modelului impus de către Tribuna. Spiritele moderne şi libere care simţeau că încă mai aveau multe de făcut pentru afirmarea românilor în Transilvania, jurnalişti de la Tribuna s-au adunat în jurul “conţinutului principal” din Arad şi începând cu anul 1897 au început tipărirea unui nou ziar, Tribuna Poporului. Deşi “vechiul” Tribuna din Sibiu a continuat până în anul 1903, publicaţia a fost văduvită de peniţele sale principale, trecând de la ceea ce noi înţelegem ca fiind acea tendinţă culturală larg răspândită în rândul populaţie şi denumită “tribunism”.

Key words: Romanian National Party, People’s Tribune, political leaders, modernization, crisis

Cuvinte cheie: Partidul Naţional Român, Tribuna Poporului, lideri politici, modernizare, criză

Read more