An Applied Study on Equivalence and Shift in Literary translation

An Applied Study on Equivalence and Shift in Literary translation
Studiu practic asupra conceptelor de echivalenţă şi transfer în traducerea literară

Ioana Maria DRAGOMIR, Marinela Doina DOROBANŢU
Department of Foreign Languages and Communication
Technical University of Civil Engineering,
ioana_dragomir2001@yahoo.com, ddmarilena@yahoo.com

Abstract
This study describes the relationship between equivalence and shift in literary translation.
The perspective of several distinguished scholars will be presented along with several examples taken from two different Romanian translations of the same novel, Shogun by James Clavell.
Owing to the fact that the second version appeared 20 years after the first one we will be able to see how equivalence and shift were perceived diachronically. After having identified several types of non-equivalence and non-obligatory shifts, the end conclusion will be drawn, it being that equivalence cannot be attained without shifts, and shifts should always be made keeping in mind the goal of equivalence.

Rezumat
Studiul descrie raportul dintre echivalenţă şi transfer în traducerea literară. Se va prezenta perspectiva a mai multor distinşi erudiţi, împreună cu mai multe exemple luate din două traduceri româneşti diferite ale aceluiaşi roman, Shogun de James Clavell. Datorită faptului că cea de-a doua versiune a apărut la 20 de ani după prima, vom putea observa modul în care echivalenţa şi transferul au fost percepute din punct de vedere diacronic. După identificarea mai multor tipuri de non-echivalenţă şi transferuri non-obligatorii, se va desprinde concluzia finală, aceea că echivalenţa nu poate fi realizată fără transferuri, iar transferurile trebuie efectuate mereu în scopul
echivalenţei.

Key words: source, target, language, code, function
Cuvinte cheie: sursă, ţintă, limbă, cod, funcţie

Citeste articolul