Language, Communication and Style Limbă, comunicare şi stil

Language, Communication and Style Limbă, comunicare şi stil
Stăncuţa Ramona DIMA-LAZA
Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad
Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative
lazastancuta@yahoo.com

Abstract
Intercultural language and communication skills vary across culture. Blunders are the result of an improper understanding of other nation’s language, non-verbal communication or customs and traditions. The present paper represents an incursion into the world of inaccurate translations and misinterpretations caused by a lack of ability to overcome cultural and language barriers. It also provides solutions for such problems, exemplifying with relevant situations. It informs the reader about writing principles and style, examining the outcome of conveying an inaccurate message. People write, deliver speeches or communicate for different purposes: to learn something, to entertain or to make money. Whether it is about one reason or another, the basic idea is to comply with certain language codes in order to avoid cultural conflicts.

Rezumat
Limbajul intercultural şi abilităţile de comunicare variază de la o cultură la alta. Gafele rezultă dintr-o înţelegere neadecvată a limbii, comunicării non-verbale şi tradiţiilor sau obiceiurilor celeilalte naţiuni. Lucrarea de faţă reprezintă o incursiune în lumea traducerilor inexacte şi a interpretărilor greşite cauzate de lipsa abilităţii de a depăşi barierele lingvistice şi culturale. De asemenea, ea oferă soluţii pentru astfel de probleme, exemplificând cu situaţii relevante. Lucrarea informează cititorul cu privire la principiile de scriere şi stil, examinând rezultatul transmiterii unui mesaj incorect. Oamenii scriu, ţin cuvântări sau comunică în diferite scopuri: pentru a învăţa ceva, pentru a amuza sau pentru a câştiga bani. Dintr-un motiv sau altul, ideea de bază este respectarea unor anumite coduri de limbaj pentru a evita conflictele culturale.

Key words: language, communication, culture, writing principles, style
Cuvinte cheie: limbă, comunicare, cultură, principii de redactare, stil

Citeste articolul