Aspect and Subject Person in Italian and French Future Tenses

Aspect and Subject Person in Italian and French Future Tenses

L’aspetto e la persona nell’espressione del futuro in italiano e in francese.

Aspect şi persoană în exprimarea viitorului în limbile italiană şi franceză

 

Sophie SAFFI

Université d’Aix-Marseille, CAER EA 854,

29 avenue Schuman 13621 Aix-en-Provence cedex 1,

sophie.saffi@univ-provence.fr

Abstract

In a contrastive French-Italian approach, I emphasize employment and form differences of future tenses in French and Italian standards. I show that these differences between two Romance systems are bound to, on one hand, inverse distribution of future tenses for aspect (perfective and imperfective), on the other hand, subject person information, attendant to the verb in French, included in it in Italian.

Rezumat

Într-o abordare contrastivă franceză-italiană, am subliniat utilizarea şi diferenţele dintre formele de viitor în standardele franceze şi italiene. Am arătat că aceste diferenţe între două sisteme romanice sunt legate, pe de-o parte, de distribuirea inversă a timpurilor viitor faţă de aspect (perfectiv şi imperfectiv), iar pe de altă parte, de informaţiile privitoare la persoană, care, în limba franceză determină verbul, iar în limba italiană sunt incluse în acesta.

Keywords: Aspect, Future, Conditional, Italian, French.

Cuvinte cheie: aspect, viitor, condiţional, limba italiană, limba franceză.

Citeste articolul