BUJOR NEDELCOVICI – KNIGHT OF MEMORY

BUJOR NEDELCOVICI – KNIGHT OF MEMORY

BUJOR NEDELCOVICI – CHEVALIER DE LA MÉMOIRE

BUJOR NEDELCOVICI – CAVALERUL MEMORIEI

Annamaria POPA,

Student- doctorand, anul I, domeniu Filologie,

Universitatea din Oradea, Strada Univerisăţii, nr. 1,

coordonator prof. univ. dr. Ion Simuţ popa.annamaria11@yahoo.com

Abstract

The writer Bujor Nedelcovici was not by chance named The Knight of Memory. His novels, which were designed as a tribute to truth, are used as weapons against oblivion, against moral numbness which governed the Romanian people immediately after the political change in 1989. His literature can be categorised as confessional. For Bujor Nedelcovici, confession is a moral duty, the essay “Eu, Nică şi Securitatea (Un tigru de hârtie)” (“I, Nică and The Security (a paper Tiger)”) and the interviews volume “Cine sunteţi, Bujor Nedelcovici ? Bujor Nedelcovici în dialog cu Sergiu Grigore” (“Who are you, Bujor Nedelcovici? Bujor Nedelcovici in dialogue with Sergiu Grigore”), answer many of the readers’ questions and offer a response regarding the choices made by the author faced with Censorship, in relation to The Security, with the instruments of The Communist regime.

Résumé

L’ écrivain Bujor Nedelcovici n’est pas par hasard nommée Chevalier de la mémoire. Ses romans sont mis au service de la vérité, sont utilisés comme des armes contre l’oubli, contre l’indifférence moral que le peuple romain a témoigné immédiatement après le changement politique en 1989. Sa litterature est forme des confessions, pour Bujor Nedelcovici la confession est une dette morale, l’essai,,Eu, Nică şi Securitatea (Un tigru de hârtie)”( Je, Nică et la sécurité un tigre de papie) et le volume enquête, ,,Cine sunteţi, Bujor Nedelcovici ? Bujor Nedelcovici în dialog cu Sergiu Grigore”( Qui vous êtes, Bujor Nedelcovici ? Bujor Nedelcovici en dialogue avec S. Gregory) , répondant aux questions des lecteurs et beaucoup des choix faits par l’auteur argumente contre la censure en ce qui concerne la sécurité, avec le régime communiste.

Rezumat

Prozatorul Bujor Nedelcovici nu a fost numit întâmplător Cavaler al memoriei. Romanele sale sunt puse în slujba adevărului, sunt folosite ca arme împotriva uitării, împotriva amorţirii morale de care poporul român a dat dovadă imediat după schimbarea politică din 1989. Literatura sa se încadrează în categoria mărturisirilor. Pentru Bujor Nedelcovici mărturisirea este o datorie morală, eseul ,,Eu, Nică şi Securitatea (Un tigru de hârtie)” şi volumul de interviu ,,Cine sunteţi, Bujor Nedelcovici ? Bujor Nedelcovici în dialog cu Sergiu Grigore”, răspund la multe dintre întrebările cititorilor şi argumentează alegerile făcute de autor în faţa Cenzurii, în relaţia cu Securitatea, cu instrumentele regimului Comunist.

Key-words: Bujor Nedelcovici, censorship, communism, literature, confessional

Mots-clés: Bujor Nedelcovici, censure, communism, litterature, confession

Cuvinte cheie: Bujor Nedelcovici, cenzură, comunism, literatura, mărturisire

Read more