STUDY OF THE USES OF THE ITALIAN PREPOSITIONS DI, DAAND THE FRENCH PREPOSITION DE

STUDY OF THE USES OF THE ITALIAN PREPOSITIONS DI, DAAND THE FRENCH PREPOSITION DE STUDIODEGLI USI DELLE PREPOSIZIONI ITALIANE DI, DAE FRANCESE DE CU PRIVIRE LA ÎNTREBUINŢAREA PREPOZIŢIILOR FRANCEZEDE ÎN RAPORT CU PREPOZIŢIILE ITALIENE DI, DA Sophie SAFFI Aix Marseille Université, CAER EA 854, e-mail : sophie.saffi@univ-amu.fr Abstract I propose a study – based on the […]

Read More

COMMERCIAL SIGN OF MOROCCAN ORIGIN, ISSUES AND SOCIOLINGUISTIC ASPECTS CASE PLACE MAHAJ RIAD RABAT

COMMERCIAL SIGN OF MOROCCAN ORIGIN, ISSUES AND SOCIOLINGUISTIC ASPECTS CASE PLACE MAHAJ RIAD RABAT ENSEIGNE COMMERCIALE D’ORIGINE MAROCAINE, ENJEUX ET ASPECT SOCIOLINGUISTIQUE CAS DE LA PLACE MAHAJ RIAD A RABAT علامة تجارية من أصل مغربي ،قضايا وجوانب اللغوية الاجتماعية حالة مكان محج الرياض بالرباط Aziza FTOUHI, ELMOUJAHID El Houssaïn Faculté des Lettres et Sciences Humaines […]

Read More

THE ”LIROSOPHICAL“ STRUCTURE , HEIDEGGERIAN TANGENCIES

THE ”LIROSOPHICAL“ STRUCTURE , HEIDEGGERIAN TANGENCIES LA STRUCTURE “LYROSOPHIQUE”, TANGENCES HEIDEGGERIENS ,,LIROSOFIA” LUI VICTOR TELEUCĂ: TANGENŢE HEIDEGGERIENE Timofei ROŞCA, Universitatea de Stat “Ion Creangă”, Facultatea de Filologie, Chişinău Republica Moldova Abstract The problem of globalization and reconsideration of the originary values necessitates a philosophical thoroughgoing study. They represent an objective not only of science, but […]

Read More

HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU’S CHARACTERS IN THE PLAY OF LIFE AND DEATH

HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU’S CHARACTERS IN THE PLAY OF LIFE AND DEATH LES PERSONAGES DE HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU DANS LE JEU ENTRE LA VIE ET LA MORT PERSONAJELE HORTENSIEI PAPADAT-BENGESCU ÎN JOCUL VIEŢII ŞI AL MORŢII Simona GALAŢCHI, Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, Academia Română, Casa Academiei, Str. 13 Septembrie, Nr. 13, Sector 5, Bucureşti […]

Read More

A NEW DONATION FOR THE “TUDOR ARGHEZI” LIBRARY OF “VASILE GOLDIS” WESTERN UNIVERSITY

A NEW DONATION FOR THE “TUDOR ARGHEZI” LIBRARY OF “VASILE GOLDIS” WESTERN UNIVERSITY UNE NOUVELLE DONATION FAIT A LA BIBLIOTHEQUE “TUDOR ARGHEZI” DE L’UNIVERSITE DE L’OUEST “VASILE GOLDIS” O NOUA DONATIE FACUTA BIBLIOTECII „TUDOR ARGHEZI” A UNIVERSITATII DE VEST „VASILE GOLDIS” DIN ARAD Cezara LĂZĂRESCU, Ioana NISTOR Biblioteca „Tudor Arghezi”, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” […]

Read More

THE WRITINGS OF CARDINAL IULIU HOSSU

THE WRITINGS OF CARDINAL IULIU HOSSU LES ÉCRITS DU CARDINAL IULIU HOSSU SCRIERILE CARDINALULUI IULIU HOSSU Sergiu SOICA[1]* Universitatea de Vest din Timişoara Bulevardul Vasile Pârvan, nr. 4, România E-mail: sergiusoica@gmail.com Abstract Iuliu Hossu, thefirstGreek-Catholicbishopand cardinal in Romania had an outstandingactivityduringtheinterwar period. He attendedthe Great Assembly of Alba-Iulia in 1918 andisconsiderednowadaysone of themost important perpetrators […]

Read More

THE ”VAGABOND ANGEL” IN SEARCH OF THE NEW POETRY

THE ”VAGABOND ANGEL” IN SEARCH OF THE NEW POETRY ”L’ANGE VAGABOND” À LA RECHERCHE DE LA NOUVELLE POÉSIE ”ÎNGERUL VAGABOND” ÎN CĂUTAREA NOII POEZII Sorin IVAN, Faculty of Social, Political and Humanistic Sciences Titu Maiorescu University of Bucharest Calea Vacaresti, 189, sector 4, Bucharest, Romania (Email: sorivan@gmail.com) Abstract An interesting poet and a ”case” of […]

Read More

THE PANAIT ISTRATI’S DEBUT IN JOURNALISM

THE PANAIT ISTRATI’S DEBUT IN JOURNALISM LE DÉBUT DE PANAIT ISTRATI COMME PUBLICISTE DEBUTUL PUBLICISTIC AL LUI PANAIT ISTRATI Bianca BURŢA-CERNAT, Cercetător ştiinţific (gradul III) la Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române – Calea 13 Septembrie, nr. 13, sector 5, Bucureşti, cod postal 050711, bianca.cernat2015@gmail.com Această lucrare a fost elaborată […]

Read More

HOW IMPORTANT IS GERMAN AS BUSINESS LANGUAGE NOWADAYS?

HOW IMPORTANT IS GERMAN AS BUSINESS LANGUAGE NOWADAYS? WIE WICHTIG IST DEUTSCH ALS WIRTSCHAFTSPRACHE HEUTZUTAGE? CÂT DE IMPORTANTĂ ESTE LIMBA GERMANĂ ECONOMICĂ ÎN ZILELE NOASTRE? Rodica Teodora BIRIŞ Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative E-mail: birisrodica@yahoo.com Abstract How important is German as business language nowadays? This question […]

Read More

THE INTERSUBJECTIVITY IN THE SECOND PERSON PROSE : MIHAI ZAMFIR – LATE EDUCATION

THE INTERSUBJECTIVITY IN THE SECOND PERSON PROSE : MIHAI ZAMFIR – LATE EDUCATION L’INTERSUBJECTIVITÉ DANS LA PROSE À LA DEUXIÈME PERSONNE: MIHAI ZAMFIR – ÉDUCATION TARDIVE INTERSUBIECTIVITATEA ÎN PROZA LA PERSOANA A DOUA: MIHAI ZAMFIR – EDUCAŢIE TÂRZIE Lucian Dumitru BĂICEANU, PhD student, Univ. A. I. Cuza, Iaşi lucianbaiceanu@gmail.com Abstract This article focuses on the […]

Read More

CHALLENGES OF GERMAN STUDIES IN THE AGE OF GLOBALIZATION

CHALLENGES OF GERMAN STUDIES IN THE AGE OF GLOBALIZATION LES DÉFIS POUR LES ÉTUDES GERMANIQUES À L’ÉPOQUE DE LA GLOBALISATION PROVOCĂRILE GERMANISTICII ÎN EPOCA GLOBALIZĂRII Nikolina ZOBENICA, University of Novi Sad, Faculty of Philosophy Department for German Studies Dr Zorana Đinđića 2 21 000 Novi Sad, Serbia nikolinazobenica@gmail.com Abstract Key words in the age of […]

Read More

BUJOR NEDELCOVICI – KNIGHT OF MEMORY

BUJOR NEDELCOVICI – KNIGHT OF MEMORY BUJOR NEDELCOVICI – CHEVALIER DE LA MÉMOIRE BUJOR NEDELCOVICI – CAVALERUL MEMORIEI Annamaria POPA, Student- doctorand, anul I, domeniu Filologie, Universitatea din Oradea, Strada Univerisăţii, nr. 1, coordonator prof. univ. dr. Ion Simuţ popa.annamaria11@yahoo.com Abstract The writer Bujor Nedelcovici was not by chance named The Knight of Memory. His […]

Read More

PARADIGMS OF EUROPEANNESS IN THE ROMANIAN CULTURAL SPACE. CASE STUDY: BESSARABIA AND BANAT

PARADIGMS OF EUROPEANNESS IN THE ROMANIAN CULTURAL SPACE. CASE STUDY: BESSARABIA AND BANAT PARADIGMEN DER EUROPÄITÄT IN DEM RUMÄNISCHEN KULTURRAUM. EINE VERGLEICHENDE FALLSTUDIE: BESSARABIEN UND BANAT PARADIGMELE EUROPENITĂŢII SPAŢIULUI CULTURAL ROMÂNESC. STUDIU DE CAZ: BASARABIA ŞI BANAT Irina DERCACI Doctorand anul II, Universitatea de Vest din Timişoara Blvd. V. Pârvan 4 e-mail: irinadercaci@gmail.com Abstract The […]

Read More

“BALLADIC AND ORIENTAL” IN ION BARBU`S POETRY

“BALLADIC AND ORIENTAL” IN ION BARBU`S POETRY « BALLADESQUE ET ORIENTAL » DANS LA POESIE D’ION BARBU ”BALADESC ŞI ORIENTAL” ÎN POEZIA LUI ION BARBU Virginia POPOVIĆ, University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, Department of Romanian Language and Literature, Dr. Zorana Djindjica St., No. 2, 21000 Novi Sad, Serbia, virginiapopovic@yahoo.com Abstract The most important phase of […]

Read More

SOCIO-CULTURAL CAPITAL AS THE BASIS OF WORKING STRATEGY OF HOUSEHOLD/FAMILY IN POST-CONFLICT SOCIETIES: THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF SRPSKA AND THE NORTH OF KOSOVO*

SOCIO-CULTURAL CAPITAL AS THE BASIS OF WORKING STRATEGY OF HOUSEHOLD/FAMILY IN POST-CONFLICT SOCIETIES: THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF SRPSKA AND THE NORTH OF KOSOVO* LE CAPITAL SOCIO-CULTUREL – LA BASE THE STRATEGIES DE TRAVAIL DANS LES FAMILLES POST-CONFLICTUELLES : LE CAS DE LA REPUBLIQUE SERBE ET DU NORD DU KOSOVO CAPITALUL SOCIO-CULTURAL – BAZA STRATEGIILOR […]

Read More

A RATIONAL PROTEST

A RATIONAL PROTEST UNE PROTESTATION RATIONNELLE UN PROTEST RAŢIONAL Paula Ioana BACTER (BRONŢ), Student-doctorand, anul I, Domeniul Filologie, Universitatea din Oradea, coordonator prof. univ. dr. Ion Simuţ, bacterpaula@gmail.com, paulika_10bip@yahoo.com Abstract The following article treats a less debated Romanian writer after the communist period: Alexandru Ivasiuc. He had a controversial life and a prolific literary activity […]

Read More

FOLKLORIC ELEMENTS UNDER THE SIGN OF SOCIAL DOUBT

FOLKLORIC ELEMENTS UNDER THE SIGN OF SOCIAL DOUBT ÉLÉMENTS FOLKLORIQUES SOUS LE SIGNE DU DOUTE SOCIAL ELEMENTE FOLCLORICE SUB SEMNUL ÎNDOIELII SOCIALE Raluca BOCA, Liceul cu Program Sportiv Bihorul Calea Matei Basarab nr. 4 raluca_boca@yahoo.com Abstract The volume „Una sută una poeme” draws his essences from folk literature. The new values of folk symbolism become […]

Read More

A BRIEF HISTORY OF ROMANIAN CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF INTONATION

A BRIEF HISTORY OF ROMANIAN CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF INTONATION BREF HISTORIQUE DES CONTRIBUTIONS ROUMAINES À L’ÉTUDE DE L’INTONATION SCURT ISTORIC AL CONTRIBUŢIILOR ROMÂNEŞTI LA STUDIUL INTONAŢIEI Alina-Mihaela BURSUC PRICOP, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi Departamentul de Cercetare Interdisciplinară – Domeniul Socio-Uman Str. Lascăr Catargi, nr. 54 alina.bursuc@hotmail.com Abstract This article aims to […]

Read More

ARMENIAN CULTURAL AND LITERARY ELEMENTS IN ROMANIAN GEOGRAPHICAL SPACE

ARMENIAN CULTURAL AND LITERARY ELEMENTS IN ROMANIAN GEOGRAPHICAL SPACE REPERES CULTURELS ET LITTERAIRES ARMENIENS DANS L’ESPACE ROUMAIN REPERE CULTURALE ŞI LITERARE ARMENEŞTI ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC Claudia DĂRĂBAN, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca Şcoala doctorală de „Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate” E-mail: daraban.claudia@yahoo.com Abstract The following study aims to provide an insight in the analyze of cultural […]

Read More

IN SEARCH OF POETICAL AUTHENTICITY. THE DICHOTOMIES OF ROMANIAN POSTWAR CRITICISM

IN SEARCH OF POETICAL AUTHENTICITY. THE DICHOTOMIES OF ROMANIAN POSTWAR CRITICISM A LA RECHERCHE DE L’AUTHENTICITE POETIQUE. LES DICHOTOMIES DE LA CRITIQUE ROUMAINE DE LA DEUXIEME MOITIE DU XX-EME SIECLE ÎN CĂUTAREA AUTENTICITĂŢII POETICE. DICOTOMIILE CRITICII ROMÂNEŞTI POSTBELICE Raluca PERŢA DUNĂ, Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. […]

Read More

VASILE GOLDIŞ AS A SUPPORTER OF IDEAS UPHELD BY THE “JUNIMEA” SOCIETY

VASILE GOLDIŞ AS A SUPPORTER OF IDEAS UPHELD BY THE “JUNIMEA” SOCIETY VASILE GOLDIŞ – ADEPTE DES IDÉES DE LA SOCIÉTÉ « JUNIMEA » VASILE GOLDIŞ, ADEPT AL IDEILOR JUNIMISTE Maria Alexandra PANTEA Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad Centrul de studii istorice şi culturale„Vasile Goldiş” mariapantea82@gmail.com Abstract During his time as a student spent in Budapest […]

Read More

THE DOMAIN OF NATURAL SCIENCES IN MAXIME DU CAMP’S TRAVEL WRITINGS

THE DOMAIN OF NATURAL SCIENCES IN MAXIME DU CAMP’S TRAVEL WRITINGS LE DOMAINE DU SAVOIR NATURALISTE DANS LES RÉCITS DE VOYAGE DE MAXIME DU CAMP DOMENIUL ŞTIINŢELOR NATURII ÎN SCRIERILE DE CĂLĂTORIE ALE LUI MAXIME DU CAMP Diana-Ligia TUDOR Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti Splaiul Unirii, nr. 176 dianaligia.tudor@gmail.com Mirel ANGHEL Universitatea de Medicină şi […]

Read More

TECHNOLOGY IN CLASSROOM: TEACHING ROMANIAN LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURE

TECHNOLOGY IN CLASSROOM: TEACHING ROMANIAN LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURE TECHNOLOGIE DANS LA CLASSE: ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE ROUMANIE, LITTÉRATURE ET CULTURE TEHNOLOGIE ÎN SALA DE CLASĂ: PREDAREA LIMBII, LITERATURII ŞI CULTURII ROMÂNE Ivana JANJIĆ, University of Novi Sad, Faculty of Philosophy Department of Romanian Language and Literature ivana.janjic@ff.uns.ac.rs Abstract The present paper provides best research […]

Read More

PREMIERE OF DRAMA “MASTER MANOLE”, BY LUCIAN BLAGA IN LVOV ON MARCH 27, 1934

PREMIERE OF DRAMA “MASTER MANOLE”, BY LUCIAN BLAGA IN LVOV ON MARCH 27, 1934 PREMIERE DE LA DRAME « MAITRE MANOLE » DE LUCIAN BLAGA A LVIV LE 27 MARS 1934 PREMIERA DRAMEI „MEŞTERUL MANOLE” LUI LUCIAN BLAGA LA LWOW PE 27 MARTIE 1934 Marcin MARYNOWSKI Universitatea Jagiellonă Polonia / Cracovia Strada Golebia, 24, 31-007, Krakow Abastract […]

Read More

PARADIGMS OF EUROPEANNESS IN THE ROMANIAN CULTURAL SPACE. CASE STUDY: BESSARABIA AND BANAT

PARADIGMS OF EUROPEANNESS IN THE ROMANIAN CULTURAL SPACE. CASE STUDY: BESSARABIA AND BANAT PARADIGMEN DER EUROPÄITÄT IN DEM RUMÄNISCHEN KULTURRAUM. EINE VERGLEICHENDE FALLSTUDIE: BESSARABIEN UND BANAT PARADIGMELE EUROPENITĂŢII SPAŢIULUI CULTURAL ROMÂNESC. STUDIU DE CAZ: BASARABIA ŞI BANAT Irina DERCACI Doctorand anul II, Universitatea de Vest din Timişoara Blvd. V. Pârvan 4 e-mail: irinadercaci@gmail.com Abstract The […]

Read More

Klaus Iohannis, PAS CU PAS, Curtea Veche Publishing, Bucureşti, 2014

Klaus Iohannis, PAS CU PAS, Curtea Veche Publishing, Bucureşti, 2014 Vasile MAN Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad Abstract The teacher of Physics, school inspector at the School Inspectorate of Sibiu, general inspector and mayor of Sibiu for 14 years – when the city was awarded the title of European Capital of Culture; after […]

Read More

Slavoljub Gacović, From Romans and Latin to the Timok Romanians and Romanian, Zaječar, Central library „Svetozar Marković”, (Selected works about Vlachs of east Serbia in five books), 2014

Slavoljub Gacović, From Romans and Latin to the Timok Romanians and Romanian, Zaječar, Central library „Svetozar Marković”, (Selected works about Vlachs of east Serbia in five books), 2014 Slavoljub Gacović, Od Rimljana i latinskog do Rumuna Timočana i rumunskog, Zaječar, Matična biblioteka „Svetozar Marković”, (Odabrana dela o istoriji Vlaha istočne Srbije u pet knjiga), 2014 […]

Read More