PREMIERE OF DRAMA “MASTER MANOLE”, BY LUCIAN BLAGA IN LVOV ON MARCH 27, 1934

PREMIERE OF DRAMA “MASTER MANOLE”, BY LUCIAN BLAGA IN LVOV ON MARCH 27, 1934

PREMIERE DE LA DRAME « MAITRE MANOLE » DE LUCIAN BLAGA A LVIV LE 27 MARS 1934

PREMIERA DRAMEI „MEŞTERUL MANOLE” LUI LUCIAN BLAGA LA LWOW PE 27 MARTIE 1934

Marcin MARYNOWSKI

Universitatea Jagiellonă

Polonia / Cracovia

Strada Golebia, 24, 31-007, Krakow

Abastract

This article describes the premiere of the play “Master Manole” written by Lucian Blaga, based on the original program presented to Lucian Blaga by the Director of Municipal Theatre in Lvov on its first release, along with an inscribed dedication. The program includes, inter alia, interesting articles, poems, photographs on the history of Romanian theater. This is evidence of the close contact of Polish-Romanian arts during the interwar period and the recognition of Lucian Blaga in Poland, a prominent Romanian poet, philosopher and diplomat.

Rezumat

Acest articol descrie desfășurarea premiera piesei “Meșterul Manole” de Lucian Blaga, pe baza programului iniţial prezentat lui Lucian Blaga de către directorul Teatrului Municipal din Lvov la prima sa lansare, împreună cu o dedicaţie inscrisă. Programul include, printre altele, articole interesante, poezii, fotografii despre istoria teatrului românesc. Aceasta este o dovadă a contactului apropiat între arta polonă și română în perioada interbelică și recunoașterea proeminentului poet român, filozof și diplomat, Lucian Blaga, în Polonia.

Key words: Lucian Blaga, Poland, Lvov, theater, interwar period

Cuvinte cheie: Lucian Blaga, Polonia, Lvov, teatru, perioada interbelică

 

Read more