Slavoljub Gacović, From Romans and Latin to the Timok Romanians and Romanian, Zaječar, Central library „Svetozar Marković”, (Selected works about Vlachs of east Serbia in five books), 2014

Slavoljub Gacović, From Romans and Latin to the Timok Romanians and Romanian, Zaječar, Central library „Svetozar Marković”, (Selected works about Vlachs of east Serbia in five books), 2014

Slavoljub Gacović, Od Rimljana i latinskog do Rumuna Timočana i rumunskog, Zaječar, Matična biblioteka „Svetozar Marković”, (Odabrana dela o istoriji Vlaha istočne Srbije u pet knjiga), 2014

Slavoljub Gacović, De la romani şi latină la românii timoceni şi la română, Zaječar, Biblioteca centrală „Svetozar Marković”, (Opere alese despre istoria Vlahilor din estul Serbiei în cinci cărţi), 2014

Ana SAMARDŽIĆ

Universitatea Adam Mickiewicz din Poznań

anna.samardzic@gmail.com

Dr. Slavoljub Gacović este un istorician care se ocupă de studierea istoriei românilor timoceni, respectiv vlahilor din Serbia. Cartea lui De la romani şi latină la românii timoceni şi română, a fost publicată pentru prima dată în anul 2008 (Bor: Consiliul Naţional al Minorităţii Naţionale Vlahe), iar în a doua ediţie, completată şi modificată, apare în anul 2014 la ediția Opere alese despre istoria vlahilor din estul Serbiei.

Cartea are următoarele capitole: Prefaţa, Observaţii introductive şi teritoriul de formare a limbii vlahilor / românilor timoceni, Sursele istorice şi bibliografia scurtă despre vlahi / românii timoceni şi limba lor, Sursele istorice şi bibliografia despre latinitatea subdunăreană şi formarea limbii române, Dezvoltarea fonetică şi morfologia dialectului dacoromân al limbii române din zona Timocului, Influenţa limbii române asupra graiurilor prizrensko-timočki, belogračičko-breznički şi nordmacedonene, Lexicul românesc în toponimia graiurilor dialectului prizrensko-timočki, Concluzii. După concluzii urmează bibliografia, indexele termenilor geografice, numelor personale şi indexul lexemelor.

Read more.