STUDY OF THE USES OF THE ITALIAN PREPOSITIONS DI, DAAND THE FRENCH PREPOSITION DE

STUDY OF THE USES OF THE ITALIAN PREPOSITIONS DI, DAAND THE FRENCH PREPOSITION DE

STUDIODEGLI USI DELLE PREPOSIZIONI ITALIANE DI, DAE FRANCESE DE

CU PRIVIRE LA ÎNTREBUINŢAREA PREPOZIŢIILOR FRANCEZEDE ÎN RAPORT CU PREPOZIŢIILE ITALIENE DI, DA

Sophie SAFFI

Aix Marseille Université, CAER EA 854,

e-mail : sophie.saffi@univ-amu.fr

Abstract

I propose a study – based on the principles of language psychomechanics – of psychological conceptions and semiotic representations of space in relation to the concept of person, in Italian and French, through the uses of the French preposition de, and the Italian ones di and da, in three graphic novels. Particular attention will be paid to thresholds and consonant presemantism involved in the design of a limit, and also to the use of vowel hierarchy for the construction of these formal representations.

Rezumat

Propunem o abordare – după principiile psihomecanicii limbajului – a concepţiilor psihice şi a reprezentărilor semiologice ale spaţiului în legătură cu persoana, în italiană şi în franceză, urmând întrebuinţările preopziţiei francezedeşi a prepoziţiilor italienedi, daîntr-un grup de trei romane grafice. Vom acorda o atenţie particulară limitelor inferioare şi presemantismului consonantic asociatconceperii limitei, precum şi întrebuinţării ierarhiilor vocalice pentru construcţia formală a acestor reprezentări.

Keywords: comics, preposition, Italian, French.

Cuvinte cheie: roman grafic, prepoziţie, italiană, franceză.

Read more