LUMINA MAGAZINE – ARCHITECT AND PROMOTER OF ROMANIAN CULTURE IN VOJVODINA

LUMINA MAGAZINEARCHITECT AND PROMOTER OF ROMANIAN CULTURE IN VOJVODINA

REVISTA LUMINA – CREATOARE ȘI PROMOTOARE A CULTURII ROMÂNEȘTI DIN VOIVODINA

Virginia POPOVIĆ,

Universitatea din Novi Sad, Facultatea de Filosofie,

Departamentul de Limba și Literatura Română,

Novi Sad, Str. Dr. Zorana Djindjića, nr. 2

virginiapopovic@yahoo.com

Ivana JANJIĆ,

Universitatea din Novi Sad, Facultatea de Filosofie,

Departamentul de Limba și Literatura Română,

Novi Sad, Str. Dr. Zorana Djindjića, nr. 2

ivana_janjic@yahoo.com

Abstract

Since the early years of first issue (1947) Lumina magazine became cultural, where debuted famous authors of Vojvodina. The presented program at the first meeting of the Literary Circle Lumina provided Romanian writers from Yugoslav multicultural area, necessitate to express itself in their mother tongue and to in all genres, carefully studying the development of all types. Literary creation should be through form Romanian and Yugoslav, social and progressive by content. The magazine was considered as “cultural focus” where literary works knead future. Magazine Lumina meant for Romanian literature in Vojvodina opening of other literally spaces, balanced trend of synchronization with Romanian literary phenomenon on the one hand, and on the other side following of new trends in world literature, but without departing from Yugoslav literature space, later Serbian.

Rezumat

Încă de la primii ani de la apariţia primului număr (1947), revista Lumina devine un adevărat focar cultural în cadrul căreia au debutat cei mai de seamă scriitori din Voivodina. Programul prezentat în cadrul primei adunări a Cercului Literar Lumina prevedea ca scriitorul român din aria multiculturală iugoslavă să se exprime în limba maternă şi să se exprime în toate genurile literare, urmărind cu atenţie dezvoltarea tuturor genurilor iar creaţia literară să fie românească prin formă, şi socială, progresistă, iugoslavă, prin conţinut. Revista era considerată „focar cultural”, în care se plămădeau viitoarele opere literare. Revista Lumina a însemnat pentru literatura română din Voivodina o deschidere spre alte spaţii literate, o tendinţă constantă de sincronizare cu fenomenul literar românesc pe de o parte, iar pe de cealaltă parte să urmărească tendințele noi din literatura universală, fără a se depărta prea mult de ceea ce se întâmplă în spaţiul literaturii iugoslave, mai târziu sârbe.

Keywords: Lumina magazine, Romanian literature, Vojvodina

Cuvinte cheie: revista Lumina, literatura română, Voivodina

Read more