CREATIVE ASPECTS OF THE VINČAN CULTURE IN ROMANIA

CREATIVE ASPECTS OF THE VINČAN CULTURE IN ROMANIA

ASPECTE CREATIVE ALE CULTURII VINČA PE TERITORIUL ROMÂNIEI

Ioana-Iulia OLARU,

Facultatea de Arte Vizuale și Design, Univ. de Arte G. Enescu, Iași

olaru.ioana.iulia@gmail.com

Abstract

The Vinča culture was born in the Neolithic (5500 – 5000 BC). In Romania, during this period, was established new syntheses by new communities and new cultures from the south (Vinča culture) and from Central Europe (linear pottery culture) thereby replacing the previous great cultural unity, Starcevo-Cris. The Vinča culture is one of the most popular, most dynamic and most complex cultures. Today we can not speak about Vinča as totality, but rather several groups of Vinča culture (Banat culture group, Bucovăţ culture group, Szakalhat culture, Rast culture group, Turdaş culture, the cultural complex Lumea Nouă-Cheile Turzii-Cluj and Iclod culture group).

Rezumat

Cultura Vinča a luat naștere în Neoliticul dezvoltat (5 500 – 5 000 î.Hr.). Este o perioadă în care, pe teritoriul României, noi comunități și noi culturi venite din sud (cultura Vinča) și dinspre Europa Centrală (cultura ceramicii liniare) pun bazele unor noi sinteze care înlocuiesc marea unitate culturală anterioară, Starcevo-Criș. Cultura Vinča este una dintre cele mai răspândite, mai dinamice și mai complexe culturi. Actualmente nemaiputându-se vorbi despre o cultură Vinča propriu-zisă, ci despre mai multe grupuri vinciene (cultura Banatului, grupul Parța, grupul Bucovăț, cultura Szakalhat, grupul Rast, cultura Turdaș, complexul cultural Lumea Nouă-Cheile Turzii-Cluj, grupul Iclod).

Keywords: Vinča culture, pottery, statues, carvings

Cuvinte cheie: cultura Vinča, ceramică, statuete, sculpturi

Read more