CALCULATED OPENNESS AS SELF-DEFENSE IN THE SHORT PROSE OF ŞTEFAN M. GĂBRIAN

Calculated openness as self-defensein the short prose of Ştefan M. Găbrian

Kalkulierte Offenheit als Notwehr in der Kurzprosa von Ştefan M. Găbrian

Franchețe calculată ca mijloc de RIPOSTă în proza scurtă A LUI Ştefan M. Găbrian

Doris SAVA

Universitatea Lucian Blaga” din Sibiu

Facultatea de Litere și Arte

E-mail: dorissava71@yahoo.com

Abstract

Using examples from selected short prose texts by Ştefan M. Găbrian, one of the most important representatives of Romanian short prose, strategies of resistance and of exposing a world of swindles and illusions are demonstrated. Găbrian criticizes, through subtle present day relevance and grotesque excesses, the reality of the socialistic everyday life in Ceaușescu’s dictatorship with its privations, queuing and administrative procedures.

Zusammenfassung

Am Beispiel ausgewählter Prosatexte von Ştefan M. Găbrian, einer der wichtigsten Vertretern der rumänischen Kurzprosa, werden Strategien der Gegenwehr und der Entlarvung der Trug- und Scheinwelt aufgezeigt. Durch subtile Gegenwartsbezüge und groteske Übersteigerungen kritisiert Găbriandie Realität des sozialistischen Alltags in der Ceaușescu-Diktatur mit ihren Entbehrungen, Warteschlangen und Behördengängen.

Rezumat

Plecând de la câteva texte de proză scurtă semnate de Ştefan M. Găbrian, unul dintre cei mai de seamă reprezentanți ai acestui gen, prezentul articol dezvăluie mijloacele de ripostă și de dezavuare a unei realități bazate pe minciună și aparențe. Recurgând la subtile trimiteri și grotești exagerări Găbrian critică realitatea cotitiană din timpul dictaturii ceaușiste marcată de lipsuri, cozi și birocratism.

Key words: Ştefan M. Găbrian, short prose, Ceaușescu’s dictatorship

Schlüsselwörter: Ştefan M. Găbrian, Kurzprosa, Ceaușescu-Diktatur

Cuvinte cheie: Ştefan M. Găbrian, proză scurtă, dictatura lui Ceaușescu

Read more