CALITATEA EDUCAŢIEI CENTRATĂ PE PRODUS, DIN PERSPECTIVA PROGRAMELOR PISA, TIMSS ŞI PIRLS

CALITATEA EDUCAŢIEI CENTRATĂ PE PRODUS, DIN PERSPECTIVA PROGRAMELOR PISA, TIMSS ŞI PIRLS

APPROACHING THE QUALITY OF PRODUCT-CENTRED EDUCATION IN THE VIEW OF PROGRAMMES LIKE PISA, TIMSS, AND PIRLS

 

 

Alexandru BLAGA

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

Facultatea de Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială

E-mail acm_blaga@yahoo.com

 

Abstract

The assessment of quality in product-centred education is a simplified one which can replace the complex assessment.

Making use of the expertise of programmes like PISA, TIMSS, and PIRLS, we can provide the assessment of quality with valid and reliable tools to obtain comparable and credible results.

Key words: quality, education, product, assessment tools

Cuvinte cheie: calitate, educaţie, produs, instrumente de evaluare

Citeste articolul.