AUREL ARDELEAN – PRO UNIVERSITARIA. VOLUMUL V. DISCURSURI, INTERVIURI, CONFERINŢE DE PRESĂ, EDITURA GUTENBERG UNIVERS, 2010

AUREL ARDELEAN – PRO UNIVERSITARIA. VOLUMUL V. DISCURSURI, INTERVIURI, CONFERINŢE DE PRESĂ, EDITURA GUTENBERG UNIVERS, 2010   AUREL ARDELEAN – PRO UNIVERSITARIA, VOLUME V. SPEECHES, INTERWIEWS, PRESS CONFERANCES, GUTEMBER UNIVERS, 2010   Cristian BENŢE Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative   Abstract The 5th volume of PRO […]

Read More

Spre Integrala Argheziană

Spre Integrala Argheziană   towards the complete works of tudor arghezi   Dan Lăzărescu Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad   Abstract  The collection of manuscripts comprised in the volume The Years of Silence, issued in Arad by “Vasile Goldiş” University Press, in 2010, of an incredible thematic variety, o a flawless intellectual unity, […]

Read More

MIHAI CIMPOI, UN REPREZENTANT AL CULTURII ROMÂNEŞTI ÎN SPAŢIUL EUROPEAN

MIHAI CIMPOI, UN REPREZENTANT AL CULTURII ROMÂNEŞTI ÎN SPAŢIUL EUROPEAN   MIHAI CIMPOI, A REPRESENTATIVE OF ROMANIAN CULTURE IN EUROPE   Vasile MAN Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad Email: vasileman7@yahoo.com   Abstract Mihai Cimpoi’s book, CRITICE. Prăpastia lui Pascal (CRITIQUES. Pascal’s Abyss), published by the Scrisul Românesc (Romanian Writing) Foundation, Craiova 2009, is […]

Read More

O ANALIZĂ MULTI-, INTER- ŞI METADISCIPLINARĂ A DINAMICII CAPITALISMULUI ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII

O ANALIZĂ MULTI-, INTER- ŞI METADISCIPLINARĂ A DINAMICII CAPITALISMULUI ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII A MULTI-, INTER- AND METADISCIPLINARY ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF CAPITALISM IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION Marţian IOVAN Western University „Vasile Goldiş” of Arad, Romania E-mail: miovan@uvvg.ro Generally speaking, the progress and the increased depth of scientific knowledge within a field of study […]

Read More

CALITATEA EDUCAŢIEI CENTRATĂ PE PRODUS, DIN PERSPECTIVA PROGRAMELOR PISA, TIMSS ŞI PIRLS

CALITATEA EDUCAŢIEI CENTRATĂ PE PRODUS, DIN PERSPECTIVA PROGRAMELOR PISA, TIMSS ŞI PIRLS APPROACHING THE QUALITY OF PRODUCT-CENTRED EDUCATION IN THE VIEW OF PROGRAMMES LIKE PISA, TIMSS, AND PIRLS     Alexandru BLAGA Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad Facultatea de Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială E-mail acm_blaga@yahoo.com   Abstract The assessment of […]

Read More

PROFILUL STRUCTURII PSIHOLOGICE A VIITORILOR ASISTENŢI SOCIALI DIN PERSPECTIVA ANALIZEI TRANZACŢIONALE

PROFILUL STRUCTURII PSIHOLOGICE A VIITORILOR ASISTENŢI SOCIALI DIN PERSPECTIVA ANALIZEI TRANZACŢIONALE   THE PSYCOLOGICAL STRUCTURE PROFILE OF THE FUTURE SOCIAL WORKERS FROM THE TRANSACTIONAL ANALYSIS PERSPECTIVE   Loredana Marcela TRANCĂ¹, Oana Alexandra MORCAN² ¹ Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Catedra de Asistenţă Socială E-mail: loredanasimerea@socio.uvt.ro ² Universitatea de Vest „Vasile […]

Read More

FORMAREA CONTINUĂ ÎNTRE NEVOI PERSONALE ŞI IMPERATIVE ORGANIZAŢIONALE

FORMAREA CONTINUĂ ÎNTRE NEVOI PERSONALE ŞI IMPERATIVE ORGANIZAŢIONALE   CONTINUING EDUCATION BETWEEN PERSONAL NEEDS AND ORGANIZATIONAL IMPERATIVES   Teodor PĂTRĂUŢĂ Universitatea de Vest  „Vasile Goldis” din Arad   Abstract Despite mandatory education in training in our country is in a search often confused and purposeless practice. Education and training institutionalized through the schools at all […]

Read More

PROF. DR. ALEXANDRU OBREGIA (1860-1937) – CTITORUL ŞI FONDATORUL PSIHIATRIEI BUCUREŞTENE

PROF. DR. ALEXANDRU OBREGIA (1860-1937) – CTITORUL ŞI FONDATORUL PSIHIATRIEI BUCUREŞTENE   PROFESSOR ALEXANDRU OBREGIA (1860-1937) – THE FOUNDER OF PSYCHIATRY IN BUCHAREST   Sorin RIGA1, Dan RIGA2, Octavian BUDA3 1,2 Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia” e-mail: D_S_Riga@yahoo.com 3 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti e-mail: octbuda@voxline.ro   Abstract The […]

Read More

ANALIZA SCIENTOMETRICĂ A PUBLICAŢIILOR „ISI” ALE UNIVERSITĂŢII DE VEST „VASILE GOLDIŞ” DIN ARAD

ANALIZA SCIENTOMETRICĂ A PUBLICAŢIILOR „ISI” ALE UNIVERSITĂŢII DE VEST „VASILE GOLDIŞ” DIN ARAD   THE SCIENTOMETRIC ANALYSIS OF “ISI” PUBLICATIONS OF “VASILE GOLDIS” WESTERN UNIVERSITY OF ARAD     Victor VELTER 1,2 1UEFISCSU, Biroul de Politica Ştiinţei şi Scientometrie, Bucureşti 2Universitatea „Valahia” din Târgovişte E-mail: victor.velter@uefiscsu.ro   Abstract This article proposes a way through which the […]

Read More

CRITICA TRADUCERII: POEZIA ÎN TRADUCERE

CRITICA TRADUCERII: POEZIA ÎN TRADUCERE   TRANSLATION  CRITICISM:  POETRY IN TRANSLATION   Olimpia IACOB Facultatea de Ştiinţe Umaniste Politice şi Administrative Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad E-mail iacob.olimpia @yahoo.com   Abstract This paper is meant to approach poetry in translation in the light of translation criticism.  The evaluation in this case has to be […]

Read More

PARTICULARITĂŢI FONETICE ÎN ANTROPONIMIA MARAMUREŞEANĂ

PARTICULARITĂŢI FONETICE ÎN ANTROPONIMIA MARAMUREŞEANĂ   PHONETIC FEATURES IN THE MARAMURES ANTROPONYMY Mircea FARCAŞ Universitatea de Vest “Vasile Goldiş”, filiala Baia Mare E-mail: farcasmircea@hotmail.com   Abstract The Maramures subdialect, last one discovered and accepted by the experts as the fifth Dacoromanian subdialect, presents, in the antroponimic area, a series of phonetic particularities which confers it […]

Read More

PARADIGME LITERARE: SCRIITORI ROMÂNI DE EXPRESIE FRANCEZĂ. O TRIADĂ FEMININĂ

PARADIGME LITERARE: SCRIITORI ROMÂNI DE EXPRESIE FRANCEZĂ. O TRIADĂ FEMININĂ   LITERARY PARADIGMS: ROMANIAN WRITERS OF FRENCH EXPRESSION. A TRIAD OF WOMEN   Speranţa Sofia MILANCOVICI Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative E-mail: m_speranta@yahoo.com   Abstract This work brings to the reader’s attention the exceptional case of […]

Read More

ÎNŢELEGEREA CARACTERULUI UNIC AL CIVILIZAŢIILOR DIN LUME

ÎNŢELEGEREA CARACTERULUI UNIC AL CIVILIZAŢIILOR DIN LUME   UNDERSTANDING THE UNIQUENESS OF CULTURES AROUND THE WORLD   Stăncuţa LAZA Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad   Abstract The present paper underlines a few aspects related to the intercultural communication of different nations, each of them being characterized by a certain uniqueness rendered by their […]

Read More

CULTURA MUZICALĂ ÎN CIVILIZAŢIA GLOBALIZĂRII

CULTURA MUZICALĂ ÎN CIVILIZAŢIA GLOBALIZĂRII   MUSICAL CULTURE IN THE CIVILIZATION OF GLOBALIZATION   Petruţa-Maria MANIUT Universitatea „TRANSILVANIA” Braşov maniutpetruta@yahoo.com   Abstract The international process of the globalization has important consequences on the artistic life, like the confusion of the values, the misunderstanding of the tradition, the fight against the old archetypes, against the classical […]

Read More

MEMORIILE CULTURALE ÎN ERA GLOBALIZĂRII

MEMORIILE CULTURALE ÎN ERA GLOBALIZĂRII CULTURAL MEMORIES IN THE ERA OF GLOBALIZATION Marinela Doina DOROBANŢU Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti Departamentul de Limbi Străine şi Comunicare e-mail: ddmarilena@yahoo.com Abstract Globalization is a phenomenon, which influences one’s language, customs and ancient values, and in time, steals their uniqueness. A consequence of this process is that the […]

Read More

POSTMODERNISMUL, O POETICĂ GLOBALIZATĂ (EXEMPLUL ROMÂNESC)

POSTMODERNISMUL, O POETICĂ GLOBALIZATĂ (EXEMPLUL ROMÂNESC) POSTMODERNISM, A GLOBALIZED POETICS (THE ROMANIAN EXAMPLE)   Carmen POPESCU Universitatea din Craiova, Str. Al. I. Cuza, Nr. 13 cpopescu71@gmail.com   Abstract My contribution studies, from a theoretical and comparative perspective, the phenomenon of a globalized (that is, internationalized) postmodernism by focusing on the Romanian case, mainly in poetry. […]

Read More

SPIRITUL POLEMIC ARGHEZIAN

SPIRITUL  POLEMIC  ARGHEZIAN TUDOR ARGHEZI’ S  VOCATION FOR POLEMIC Mirel ANGHEL Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Catedra de Limbi moderne, E-mail: mirel.anghel@yahoo.com Roxana-Corina SFETEA Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti Catedra de Limbi moderne, E-mail: rcsfetea@yahoo.com Abstract Tudor Arghezi was not not only a  great Romanian poet but also a very […]

Read More

DIMENSIUNI EUROPENE ÎN GÂNDIREA ŞI ACŢIUNEA POLITICĂ A LUI VASILE GOLDIŞ

DIMENSIUNI EUROPENE ÎN GÂNDIREA ŞI ACŢIUNEA POLITICĂ A LUI VASILE GOLDIŞ EUROPEAN DIMENSIONS IN THE POLITICAL THINKING AND ACTION OF VASILE GOLDIŞ Eugen GAGEA Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad   Abstract The European preoccupations of Vasile Goldiş, as a historian and scholar, were subordinated to, fostered and served as arguments to his steady […]

Read More

INTERNETUL – UN ALT MIJLOC DE COMUNICARE

INTERNETUL – UN ALT MIJLOC DE COMUNICARE THE INTERNET – ANOTHER MEANS OF COMMUNICATION Cristina RADU-GOLEA Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere cristina.radugolea@gmail.com   Abstract The Romanian jargon referring to the Internet includes many words borrowed from English. Some of these terms respect the spelling of the source language, others adapt their spelling according to […]

Read More

„Sinuciderea din Grădina Botanică” de Radu Petrescu sau Memorialul oniric al realităţii

„Sinuciderea din Grădina Botanică” de Radu Petrescu sau Memorialul oniric al realităţii “The Suicide from the Botanical Garden” by Radu Petrescu or The Dreamlike Memorial of Reality Dan PĂTRAŞCU Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării Email: danpatrascu@yahoo.fr   Abstract In this approach we focus on “The Suicide from the […]

Read More

ABORDĂRI FILOSOFICE ALE PROBLEMATICII LIMBAJULUI: COTITURA LINGVISTICĂ

ABORDĂRI FILOSOFICE ALE PROBLEMATICII LIMBAJULUI: COTITURA LINGVISTICĂ PHILOSOPHICAL APPROACH TO ISSUES OF LANGUAGE: THE LINGUISTIC TURN Ioan LESUŢAN Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative lesutan@gmail.com   Abstract Philosophy of language, broadly speaking, requires a rational research on the nature, origin and use of language. As it appears […]

Read More

PĂSTRAREA IDENTITĂŢII CULTURALE – O ŞANSĂ ÎN FAŢA OMOGENIZĂRII CULTURALE PROVOCATE DE FENOMENUL GLOBALIZĂRII

PĂSTRAREA IDENTITĂŢII CULTURALE – O ŞANSĂ ÎN FAŢA OMOGENIZĂRII CULTURALE PROVOCATE DE FENOMENUL GLOBALIZĂRII GUARDING CULTURAL IDENTITY – A CHANCE  AGAINST CULTURAL HOMOGENIZING DUE TO THE PHENOMENON OF GLOBALIZATION Camelia BURGHELE Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” – Filiala Zalău email: cameliaburghele@yahoo.com Abstract The third millennium has generated through social, economical, financial and political mechanisms a […]

Read More

Globalizarea lingvisticĂ

Globalizarea  lingvisticĂ Linguistic globalisation Marinela Doina DOROBANŢU Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti Departamentul de Limbi Străine şi Comunicare E-mail: ddmarilena@yahoo.com Mirel ANGHEL Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Catedra de Limbi Moderne E-mail: mirel.anghel@yahoo.com   Abstract English is the official international language, being  spoken in Great Britain, U.S.A., Canada, Australia, the continent of Africa,, […]

Read More

RETOROMANA ŞI LIMBILE ÎNRUDITE ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII

RETOROMANA ŞI LIMBILE ÎNRUDITE  ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII ROMANSN AND RELATED LANGUAGES IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION Florentina GHIŢĂ-NICĂ Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu   Abstract In this microeseu I wanted to show the importance of language and Rhaeto-Romanic dialects with which it is related, respectively friulan dialect, romanian , ladin and Walloon.Into globalization’s culture merging […]

Read More

STATUTUL LIMBII ENGLEZE ŞI POZIŢIA GLOBALĂ A SUA

STATUTUL LIMBII ENGLEZE ŞI POZIŢIA GLOBALĂ A SUA THE  STATUS OF ENGLISH AND THE GLOBAL POSITION OF THE USA Nicolae IUGA Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative e-mai: nicolaeiuga@yahoo.com Abstract In this text we analyze the current status of the English language as a „universal” language by […]

Read More

NORME MORALE, VALORI MORALE ŞI DREPTURI FUNDAMENTALE ÎN ERA GLOBALIZĂRII

NORME MORALE, VALORI MORALE ŞI DREPTURI FUNDAMENTALE ÎN ERA GLOBALIZĂRII MORAL RULES, MORAL VALUES AND FUNDAMENTAL RIGHTS IN THE GLOBALIZATION ERA Oana MATEI Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad E-mail: oanamatei@yahoo.com Abstract The ethical debate is a very opportune debate in our times, when a new system […]

Read More

SPRE UN NOU TURN BABEL?

SPRE UN NOU TURN BABEL? TOWARDS NEW TOWER OF BABEL? VERS UNE NOUVELLE TOUR BABEL? Daniel LUCA Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu Abstract A common language is an old dream of mankind, which disappeared. The need for a lingua franca in a globalized age, where distance is coming continuously, is obvious. English language knowledge exploded today, […]

Read More

LIMBA ENGLEZĂ ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII

LIMBA ENGLEZĂ ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII ENGLISH IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION Narcisa ŢIRBAN Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad Rezumat Globalizarea este un concept extins in zilele noastre si se refera la integrarea si interdependenta domeniului economic, social, cultural, tehnologic, politic si ecologic i activititatile locale. Limba engleza este limba intregii lumi astazi si […]

Read More

YASUNARI KAWABATA, „ŢARA ZĂPEZILOR [1935-47]. DESPRE MONO NO AWARE SAU FRUMUSEŢEA LUCRURILOR SIMPLE ŞI EFEMERE

YASUNARI KAWABATA, „ŢARA ZĂPEZILOR [1935-47]. DESPRE MONO NO AWARE SAU FRUMUSEŢEA LUCRURILOR SIMPLE ŞI EFEMERE   YASUNARI KAWABATA, „SNOW COUNTRZ” [1935-47]. ON MONO NO AWARE OR THE BEAUTY OF SIMPLE AND EPHEMERAL THINGS   Rodica FRENŢIU Departamentul de Studii asiatice, Facultatea de Litere Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca   Abstract The study entitled Yasunari Kawabata, Snow Country. […]

Read More

ARTA PAMFLETULUI LA MIRCEA DINESCU

ARTA PAMFLETULUI LA MIRCEA DINESCU THE ART OF PAMPHLET AT MIRCEA DINESCU   Simona CONSTANTINOVICI Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie Universitatea de Vest din Timişoara e-mail: simonadiana@hotmail.com   Abstract Mircea Dinescu is, undoubtedly, a master of pamphlet in Romanian literature. From stylistic point of view, his pamphlets imply an ingenious combination of several levels, […]

Read More

JURNALUL DE LA PĂLTINIŞ ŞI VERSIUNEA SA SUEDEZĂ

JURNALUL DE LA PĂLTINIŞ ŞI VERSIUNEA SA SUEDEZĂ DIFICULTĂŢI, ÎMPLINIRI, NEÎMPLINIRI ÎN ACTUL TRADUCERII DIN ROMÂNĂ ÎN SUEDEZĂ THE PĂLTINIŞ DIARY AND ITS SWEDISH VERSION DIFFICULTIES, ACCOMPLISHMENTS, FAILURES REGARDING THE TRANSLATION FROM ROMANIAN INTO SWEDISH   Åsa APELKVIST Universitatea din Lund, Suedia Abstract This article focuses on the translation process, from Romanian into Swedish, of […]

Read More

UNITATEA DESCHISĂ A VIZIUNII TRANSCULTURALE ASUPRA LUMII

UNITATEA DESCHISĂ A VIZIUNII TRANSCULTURALE ASUPRA LUMII   THE OPENING UNIT OF THE TRANSCULTURAL VISION OF THE WORLD Silvia Mihaela GRIGOREAN Şcoala doctorală „Paradigma europeană” Facultatea de Studii Europene Universitatea „Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca mihadeoas@yahoo.com Abstract The article coagulates around the transcultural innovative concept, whose emergence in the contemporary thinking builds up a new type of rationality, […]

Read More

CAIUS LEPA (1898 -1978)

CAIUS LEPA (1898 -1978). VIAŢA, OPERA, CONTRIBUŢII ÎN ETNOMUZICOLOGIE CAIUS LEPA (1898 -1978). LIFE, WORK, CONTRIBUTIONS IN ETHNOMUSICOLOGY Lava BRATU Universitatea de Vest din Timişoara Facultatea de Muzică E-mail: lava.bratu@gmail.com   Abstract Caius Lepa’s substantial contribution for the Romanian and European ethnomusicology is a theme of present interest. His prodigious doctorate, „Die Musikinstrumente der Südamerikanischen […]

Read More

PREROGATIVELE MILITARE ALE BANILOR DE LUGOJ-CARANSEBEŞ ÎN SECOLELE XVI – XVII

PREROGATIVELE MILITARE ALE BANILOR DE LUGOJ-CARANSEBEŞ ÎN SECOLELE XVI – XVII THE MILITARY PREROGATIVES OF THE BANS OF LUGOJ AND CARANSEBEŞ IN THE XVIth- XVIIth CENTURIES Sorin BULBOACĂ Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative Email: sorin_bulboaca@yahoo.com   Abstract The most important institution of the Eastern Banat in […]

Read More

CONTROVERSE PRIVIND LIMBAJUL ŞTAMPILELOR MILITARE: DESPRE ŞTAMPILELE TEGULARE DE LA SARMIZEGETUSA

CONTROVERSE PRIVIND LIMBAJUL ŞTAMPILELOR MILITARE: DESPRE ŞTAMPILELE TEGULARE DE LA SARMIZEGETUSA ABOUT THE TEGULAR STAMPS FROM SARMIZEGETUSA Ioan Marius GREC Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad marius_grec@yahoo.com Abstract In the article of the well – known Romanian researcher and epigraphist Ioan Piso entitled “Les estampiles tegulaires de Sarmizegetusa”, published in Ephemeris Napocensis, VI, 1996, […]

Read More

D.H. LAWRENCE ŞI DIMENSIUNILE CROMATICITĂŢII LINGVISTICE

D.H. LAWRENCE ŞI DIMENSIUNILE CROMATICITĂŢII LINGVISTICE D.H. LAWRENCE AND THE DIMENSIONS OF HIS LINGUISTIC CHROMATICITY Claudia LEAH Viorica BANCIU University of Oradea   Abstract The perception of literature is related to the perception of language and style. Literary works are thought to live by virtue of a series of language contexts which mutually modify one […]

Read More

STRATEGII DE ÎNVĂŢARE ACTIVĂ ÎNTR-UN CURS DE LIMBĂ ENGLEZĂ MEDICALĂ

STRATEGII DE ÎNVĂŢARE ACTIVĂ ÎNTR-UN CURS DE LIMBĂ ENGLEZĂ MEDICALĂ ACTIVE LEARNING STRATEGIES IN AN  ENGLISH MEDICAL LANGUAGE COURSE Angela JIREGHIE Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad Viorica BANCIU Universitatea Oradea   Abstract For learning to occur, students need to be given opportunities to engage in activities that help them create their own meaning, […]

Read More

LIMBA GERMANĂ ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII

LIMBA GERMANĂ ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII DIE DEUTSCHE SPRACHE IN RUMÄNIEN IM KONTEXT DER GLOBALISIERUNG THE GERMAN LANGUAGE IN THE CONTEXT OF GLOBALISATION   Teodora Rodica BIRIŞ Univesitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad birisrodica@yahoo.com   Abstract In the present work, we analyze the role of the German language in Romania, its propagation and its usage. […]

Read More

METODE DE PREDARE ÎN LIMBILE GERMANĂ, ENGLEZĂ ŞI FRANCEZĂ

METODE DE PREDARE ÎN LIMBILE GERMANĂ, ENGLEZĂ ŞI FRANCEZĂ TEACHING METHODS IN THE GERMAN, ENGLISH AND FRENCH LANGUAGES METHODEN DES UNTERRICHTS IN DER DEUTSCHEN, ENGLISCHEN UND FRANZÖSISCHEN SPRACHE Teodora Rodica BIRIŞ Univesitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad birisrodica@yahoo.com Narcisa ŢIRBAN Univesitatea de Vest „Vasile Goldiş” narcis_tirban@yahoo.com Speranţa MILANCOVICI Univesitatea de Vest „Vasile Goldiş” m_speranta@yahoo.com […]

Read More

COMPUŞI CU PRIMUL TERMEN EURO- ÎN LIMBILE GERMANĂ ŞI SLOVACĂ

COMPUŞI CU PRIMUL TERMEN EURO- ÎN LIMBILE GERMANĂ ŞI SLOVACĂ COMPOUNDS HAVING EURO- AS THE FIRST TERM IN GERMAN AND SLOVAK Komposita mit dem Erstglied Euro- im Deutschen und im Slowakischen   Iveta KONTRÍKOVÁ Institut der Managersysteme mit Sitz in Poprad, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Matej Bel-Universität in Banská Bystrica Nárb. Jána Pavla II., 3, Poprad, Slowakei […]

Read More

TEMATIZAREA ETHOS-ULUI POETIC POSTMODERN

TEMATIZAREA ETHOS-ULUI POETIC POSTMODERN   THEMATIZING POSTMODERN POETIC ETHOS     Emilia PARPALĂ Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova E-mail: parpala_afana@yahoo.com   Abstract „Ethos” or the discursive image of the enunciator is an interdisciplinary concept employed in argumentative rhetoric, in literary pragmatics and in psycho-sociology. In the first part of the article I have presented […]

Read More

UNITATEA CONTEMPORANĂ A UNEI DIVIZIUNI ISTORICE: EUROPA SUD-ORIENTALĂ – EUROPA CENTRALĂ

UNITATEA CONTEMPORANĂ A UNEI DIVIZIUNI ISTORICE: EUROPA SUD-ORIENTALĂ – EUROPA CENTRALĂ THE CONTEMPORARY UNITY OF HISTORICAL DIVISION: SOUTH-EASTERN EUROPE – CENTRAL EUROPE   Dana GALANTON Răzvan THEODORESCU Academia Română E-mail-uri: dana.galanton@yahoo.com, razvan.theodorescu@yahoo.com   Abstract The study shows the differences in the Central European countries (former communist countries) and the Southeast European countries group (with one […]

Read More

L’ÉVOLUTION DU SYSTÈME DE L’IRRÉEL DU LATIN CLASSIQUE AUX LANGUES ROMANES. CONVERGENCES DÉCALÉES DU FRANÇAIS ET DE L’ITALIEN

L’ÉVOLUTION DU SYSTÈME DE L’IRRÉEL DU LATIN CLASSIQUE AUX LANGUES ROMANES. CONVERGENCES DÉCALÉES DU FRANÇAIS ET DE L’ITALIEN   EVOLUŢIA SISTEMULUI IREALULUI DIN LATNA CLASICĂ ÎN LIMBILE ROMANICE. CONVERGENŢE DECALATE DIN LIMBILE FRANCEZĂ ŞI ITALIANĂ   THE EVOLUTION OF THE SYSTEM OF THE UNREAL FROM CLASSIC LATIN TO ROMANCE LANGUAGES. SHIFTED CONVERGENCES O FRENCH AND […]

Read More

STRATEGII PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ A ECOSISTEMELOR HIDROGRAFICE DIN VESTUL ŞI CENTRUL ROMÂNIEI / STRATEGIES FOR THE DURABLE DEVELOPMENT OF HYDROGRAPHIC ECOSYSTEMS IN THE WESTERN AND CENTRAL AREA OF ROMANIA

STRATEGII PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ A ECOSISTEMELOR HIDROGRAFICE DIN VESTUL ŞI CENTRUL ROMÂNIEI STRATEGIES FOR THE DURABLE DEVELOPMENT OF HYDROGRAPHIC ECOSYSTEMS IN THE WESTERN AND CENTRAL AREA OF ROMANIA   Aurel ARDELEAN Iulian Octavian STANA Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad   Abstract During the International Conference at the European Parliament, Professor Aurel Ardelean, PhD, […]

Read More