RETOROMANA ŞI LIMBILE ÎNRUDITE ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII

RETOROMANA ŞI LIMBILE ÎNRUDITE  ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII

ROMANSN AND RELATED LANGUAGES IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

Florentina GHIŢĂ-NICĂ

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

 

Abstract

In this microeseu I wanted to show the importance of language and Rhaeto-Romanic dialects with which it is related, respectively friulan dialect, romanian , ladin and Walloon.Into globalization’s culture merging them is special because a language is kept as long as there is a community of speakers who to pass.

Rezumat

În acest microeseu am vrut să demonstrez importanţa limbii retoromane şi a dialectelor cu care aceasta se înrudeşte, respectiv dialectul friulan, roman, valon şi ladin.În cultura globalizării unificarea acestora este deosebită întrucât o limbă se păstrează atâta timp cât există o comunitate de vorbitori care să o transmită mai departe.

Key words: Rhaeto-Romanic, friulana, Romanian, Walloon, Ladin

Cuvinte cheie: retoromana, friulana, româna, valona, ladina