PROF. DR. ALEXANDRU OBREGIA (1860-1937) – CTITORUL ŞI FONDATORUL PSIHIATRIEI BUCUREŞTENE

PROF. DR. ALEXANDRU OBREGIA (1860-1937) – CTITORUL ŞI FONDATORUL PSIHIATRIEI BUCUREŞTENE

 

PROFESSOR ALEXANDRU OBREGIA (1860-1937) – THE FOUNDER OF PSYCHIATRY IN BUCHAREST

 

Sorin RIGA1, Dan RIGA2, Octavian BUDA3

1,2 Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia”

e-mail: D_S_Riga@yahoo.com

3 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti

e-mail: octbuda@voxline.ro

 

Abstract

The paper synthetically deals with Prof. Dr. Alexandru Obregia’s personality and work, followed by his foundation: Central Hospital of Mental and Nervous Diseases. The authors present all the periods to bring into life this hospital: stages of juridic-legislative statement (1892-1906), substantiation and prognosis (1893-1906), housing project-architecture (1905-1907), and of building and equipment (1907-1923), as well as its inaugural and management (1923-1930), and finish with conclusions about this outstanding achievement.

Al. Obregia’s foundation – historical reality (de facto) is in contrast with by rights Gh. Marinescu’s inadvertence, namely anachronism of eponymous confusion and failure for 75 years of Al. Obregia’s inheritance – intention (1923-1951) and injustice (1951-1998) periods.

By rights carrying out of Al. Obregia’s restitution was realized in a 3 years period (1995-1998), by a programme-strategy of officialization and institutionalization. Restitution of Al. Obregia’s inheritance represents a pattern of applied and comparative history,  patrimony, culture and civilization.

 

Rezumat

Lucrarea descrie în sinteză personalitatea şi opera Prof. Dr. Alexandru Obregia, urmată de ctitoria sa: Spitalul Central de Boli Mintale şi Nervoase. Autorii prezintă toate perioadele care au condus la înfiinţarea şi funcţionarea acestui spital: etapele juridică-legislativă (1892-1906), de fundamentare şi prognoză (1893-1906), de proiectare-arhitectură (1905-1907), de construcţie şi dotare (1907-1923), precum şi inaugurarea şi conducerea spitalului (1923-1930) şi concluzii privind remarcabila realizare.

Ctitoria Al. Obregia – realitatea istorică (de fapt) este în opoziţie cu Gh. Marinescu -inadvertenţa de drept, anacronismul confuziei eponimice şi eşecul de 75 ani al restituţiei Al. Obregia – perioadele intenţiilor (1923-1951) şi nedreptăţii (1951-1998).

Înfăptuirea restituţiei de drept Al. Obregia s-a realizat în 3 ani (1995-1998), urmând un program-strategie de oficializare şi instituţionalizare. Restituţia moştenirii Al. Obregia reprezintă un model de istorie aplicată şi comparată, patrimoniu, cultură şi civilizaţie.

 

Key words: Prof. Dr. Alexandru Obregia’s foundation – Central Hospital of Mental and Nervous Diseases; restitution failure (1923-1998) – periods of intentions (1923-1951) and injustice (1951-1998); restitution carring out (1995-1998); model of history, inheritance restitution, culture and civilization.

Cuvinte cheie: ctitoria Prof. Dr. Alexandru Obregia – Spitalul Central de Boli Mintale şi Nervoase; eşecul restituţiei (1923-1998) – perioadele de intenţii (1923-1951) şi nedreptate (1951-1998); înfăptuirea restituţiei (1995-1998); model de istorie, restitutie de patrimoniu, cultură şi civilizaţie.

Citeste articolul