LIMBA ENGLEZĂ ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII

LIMBA ENGLEZĂ ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII

ENGLISH IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

Narcisa ŢIRBAN

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

Rezumat

Globalizarea este un concept extins in zilele noastre si se refera la integrarea si interdependenta domeniului economic, social, cultural, tehnologic, politic si ecologic i activititatile locale. Limba engleza este limba intregii lumi astazi si procesul globalizarii i-a oferit mai multa putere si influenta asupra celorlalte limbi. In Europa centrala, precum si in cea mai mare parte a lumii, cunoasterea limbii engleze devine o aptitudine importanta a vietii moderne comparabila cu talentul de a conduce masina sau a folosi calculatorul.

Abstract

Globalization is an expanded concept of nowadays and refers to integration and interdependence of economic, social, cultural, technological, political and ecologic spheres across local activities. English is the language of the whole world today and the globalization process gave it more power and influence upon the other languages. In central Europe, as in much of the world, knowledge of English has become a basic skill of modern life comparable with the ability to drive a car or use a personal computer.

 

Key words: globalization, international language, world, Europeanization, integration

Cuvinte cheie: globalizare, limba internationala, lume, europenizare, integrare