CANONUL LITERAR FEMININ DIN VOIVODINA – ILEANA URSU, FELICIA MARINA MUNTEANU ȘI MĂRIOARA BABA

CANONUL LITERAR FEMININ DIN VOIVODINA – ILEANA URSU, FELICIA MARINA MUNTEANU ȘI MĂRIOARA BABA

Virginia POPOVIŠ, Marinică MOZOR

Universitatea din Novi Sad

Facultatea de Filosofie

popovic.virdinija@ff.uns.ac.rs kdoban@gmail.com

Rezumat

În lucrarea de față ne-am propus să cercetăm limbajul poetic canonului literar feminin din Voivodina. Prin analiza poeziei celor trei poete, a Ileanei Ursu, Felicia Marina Munteau și a Mărioarei Baba, am încercat să pătrundem în structura versului care oscilează între paradigma literară a anilor ’70 şi cea a optzeciştilor, marcând o etapă distinctă în evoluţia liricii feminine din Banatul sârbesc. Descoperim în poezia lor un univers liric dezbrăcat de lirismul vieţii, un discurs poetic existenţial impresionant. Discursul lor poetic este construit pe viziuni inedite, care gravitează în jurul a trei mari teme: sentimentul erosului şi erosul exploziv ca formă de descătuşare a energiilor; greutatea cuvântului şi limbajul poetic; realul cotidian şi destinul fiinţei umane în pragul mileniului trei. De la primele până la ultimele volume ale lor, suntem surprinşi de un discurs liric modern, un eu poetic neliniştit prin punerea în oglindă a timpului şi a spaţiului de acum şi de demult. Cele trei poete din Voivodina scriu versuri pline de seriozitate și sensibilitate, iar poezia lor devine treptat un dialog despre realitatea imediată.

Read more