Virgiliu Bradin, SUB SEMNUL MARII UNIRI – studii, comunicări, Arad, Editura Promun,, 2018, 462p.

Virgiliu Bradin, SUB SEMNUL MARII UNIRI – studii, comunicări, Arad, Editura Promun,, 2018, 462p. Dumitru MIHĂILESCU Profesorul Virgiliu Bradin este un pasionat cercetător al istoriei locale, fiind primul autor arădean al unei monografii de cartier, Pârneava – suburbiul românesc al Aradului (2008), implicându-se și în organizarea Asociației culturale a locuitorilor din acest cartier. Read more

Read More

„CICATRIZAREA”- PROCES DE CITIRE – RECITIRE – INTERPRETARE ÎN CAZUL OPEREI LUI M. BLECHER

„CICATRIZAREA”- PROCES DE CITIRE – RECITIRE – INTERPRETARE ÎN CAZUL OPEREI LUI M. BLECHER Florica FAUR, Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad După filmul Inimi cicatrizate (2016) în regia lui Radu Jude, iată că anul 2017 aduce o nouă surpriză iubitorilor de M. Blecher, un […]

Read More

Vasile MAN, Revelația iubirii Editura Gutenberg Univers, Arad, 2018, 113p.

Vasile MAN, Revelația iubirii Editura Gutenberg Univers, Arad, 2018, 113p. Dumitru MIHĂILESCU Lui Vasile Man îi datorăm nouă volume de versuri, relativ asemănătoare ca structură, unitare sub aspect tematic, a căror succesiune reprezintă o maturizare a glasului poetic. Poetul urmează, carte după carte, un drum suitor prin tot mai rafinata șlefuire a versului. Read more

Read More

Demnitatea unei personalități Păun Ion Otiman, Drumuri și popasuri, oameni și fapte dintr-o viață

Demnitatea unei personalități Păun Ion Otiman, Drumuri și popasuri, oameni și fapte dintr-o viață Editura Artpress, 2017, Academia Română, 590 p. Vasile MAN Impresionantul volum (590 de pagini), Drumuri și popasuri, oameni și fapte dintr-o viață, semnat de academicianul Păun Ion Otiman, Președintele Filialei din Timișoara a Academiei Române, este o adevărată carte de învățătură. […]

Read More

A NOVEL OF PLACE AND SOME CONTEXTUAL APPROACHES

A NOVEL OF PLACE AND SOME CONTEXTUAL APPROACHES UN ROMAN DU LIEU ET QUELQUES NÉCESSAIRES CONTEXTUALISATIONS UN ROMAN AL LOCULUI ŞI CÂTEVA CONTEXTUALIZĂRI NECESARE Graţiela BENGA-ŢUŢUIANU Cercetător ştiinţific III dr. Habil. Institutul „Titu Maiorescu”, Academia română, Filiala Timişoara Bulevardul Mihai Viteazul, nr. 24 e-mail: gratielabenga@yahoo.com Abstract The paper calls attention to the only novel written by […]

Read More

“THE JOURNAL OF BANAT STUDIES” – LANDMARK IN THE BANAT ACADEMIC PRESS

“THE JOURNAL OF BANAT STUDIES” – LANDMARK IN THE BANAT ACADEMIC PRESS «LA REVUE D’ÉTUDES DE BANAT» – POINT DE REPÈRE DANS LA PRESSE ACADÉMIQUE DE BANAT „REVISTA DE STUDII BANATICE” – REPER ÎN PRESA ACADEMICĂ BĂNĂŢEANĂ Viviana MILIVOIEVICI Academia Română – Filiala Timişoara, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” B-dul Mihai Viteazu, nr. 24, […]

Read More

CULTIVATION CONCERNS OF ROMANIAN LANGUAGE BY STANDARDS IN THE SECOND HALF OF THE 18TH CENTURY AND THE FIRST PART OF THE NINETEENTH CENTURY

CULTIVATION CONCERNS OF ROMANIAN LANGUAGE BY STANDARDS IN THE SECOND HALF OF THE 18TH CENTURY AND THE FIRST PART OF THE NINETEENTH CENTURY PRÉOCCUPATIONS EN CE QUI CONCERNE LA CULTURE DE LA LANGUE ROUMAINE SELON LES NORMES DANS LA SECONDE MOITIÉ DU XVIIIE SIÈCLE ET LA PREMIÈRE PARTIE DU XIXE SIÈCLE PREOCUPĂRI DE CULTIVARE A […]

Read More

SOLIDARITY WITH HIS PEERS AND CHRISTIAN’S FIGHT AGAINST THE SINS, IN JOHN CHRYSOSTOM’S VIEW

SOLIDARITY WITH HIS PEERS AND CHRISTIAN’S FIGHT AGAINST THE SINS, IN JOHN CHRYSOSTOM’S VIEW SOLIDARITE AVEC LES SIENS ET LA LUTTE DU CHRETIEN CONTRE LES PECHES DANS LA CONCEPTION DE JEAN CHRYSOSTOME SOLIDARITATEA CU SEMENII ȘI LUPTA CREŞTINULUI CU PĂCATELE, ÎN CONCEPȚIA SFÂNTULUI IOAN GURĂ DE AUR Teodor VID Arhiepiscopia Ortodoxă Arad Abstract Saint John […]

Read More

PHILOSOPHICAL COUNSELING PREMISES AND TRENDS IN ROMANIA

PHILOSOPHICAL COUNSELING PREMISES AND TRENDS IN ROMANIA LE CONSEIL PHILOSOPHIQUE, PRÉMISSES ET TENDANCES EN ROUMANIE CONSILIEREA FILOSOFICĂ, PREMISE ȘI TENDINȚE ÎN ROMÂNIA1 Vasile Petru HAȚEGAN Universitatea de Vest, Timișoara vasile.hategan@e-uvt.ro Abstract This paper is wrote in the direction of identifying premises that led to the emergence of the first contemporary philosophical practices, given that in […]

Read More

RICHARD SÂRBU: CONTRIBUTIONS TO TRANSLATION STUDIES

RICHARD SÂRBU: CONTRIBUTIONS TO TRANSLATION STUDIES RICHARD SÂRBU: CONTRIBUTIONS AUX ÉTUDES SUR LA TRADUCTION RICHARD SÂRBU: CONTRIBUŢII LA STUDIILE DE TRADUCERE Daniela GHELTOFAN Universitatea de Vest din Timişoara daniela.gheltofan@e-uvt.ro Abstract Professor Richard Sârbu is a key figure in the development of Romanian linguistics. His studies are among the most important reference works in the field […]

Read More

ADAPTING LITERATURE TO MUSIC: THE OPERA LIBRETTO

ADAPTING LITERATURE TO MUSIC: THE OPERA LIBRETTO ADAPTER LA LITÉRATURE AU MILIEU MUSICAL: LE LIVRET D’OPÉRA ADAPTAREA LITERATURII LA MEDIUL MUZICAL: LIBRETUL DE OPERĂ Letiția GOIA, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, Disciplina Limbi Moderne, str. Pasteur 6; E-mail: letigoia@gmail.com Abstract One major aspect discussed when researching the opera libretto is the process […]

Read More

THE TRANSLATOR’S ROLE IN THE 21st CENTURY. THEORETICAL ISSUES

THE TRANSLATOR’S ROLE IN THE 21st CENTURY. THEORETICAL ISSUES LE RÔLE DU TRADUCTEUR DANS LE 21E SIÈCLE. RÉPÈRES THÉORIQUES ROLUL TRADUCӐTORULUI ÎN SECOLUL XXI. REPERE TEORETICE Sebastian Cristian CHIRIMBU Multilingual and Intercultural Studies Centre, Spiru Haret University 13, Ion Ghica Street, Bucharest, E-mail: sebastian_chirimbu@yahoo.com Abstract The translation is at the crossroads of the study interests […]

Read More

CLASSROOM INTERNATIONALISATION THROUGH TEACHING NEW LITERACIES

CLASSROOM INTERNATIONALISATION THROUGH TEACHING NEW LITERACIES INTERNATIONALISATION DANS LA SALLE DE CLASSE PAR L’ENSEIGNEMENT DE “NOUVELLES LITTÉRATIES” INTERNAȚIONALIZARE ÎN SALA DE CLASĂ PRIN PREDAREA NOILOR COMPETENȚE Laura-Rebeca STIEGELBAUER, ―Vasile Goldis‖ Western University of Arad E-mail: laurarebeca.s@uvvg.ro Laura NĂDĂBAN, Modern Languages School Inspector, Arad E-mail: lnadaban@yahoo.com Ioana-Lucia PĂTRĂUȚĂ, ―Stefan Hell‖ Technological Highschool, Sântana Abstract This paper […]

Read More

INTERNATIONALISATION THROUGH CONVEYING THE CULTURAL HERITAGE OF POIENILE DE SUB MUNTE

INTERNATIONALISATION THROUGH CONVEYING THE CULTURAL HERITAGE OF POIENILE DE SUB MUNTE LʼINTERNATIONALISATION PAR LA TRANSMISSION DE LʼHERITAGE CULTUREL DE POIENILE DE SUB MUNTE INTERNAȚIONALIZAREA PRIN TRANSMITEREA PATRIMONIULUI CULTURAL AL LOCALITĂŢII POIENILE DE SUB MUNTE Maria Emilia BILCEC LICEUL TEHNOLOGIC MARMAȚIA Str. General Mociulschi, nr. 17-19, Sighetu Marmatiei, jud. Maramureş, România Email: bilcecmariuca@yahoo.com Abstract The purpose […]

Read More

TRANSLATING A TEXT ON ARTS AS A CHALLENGE

TRANSLATING A TEXT ON ARTS AS A CHALLENGE LE DÉFI DE TRADUIRE UN TEXTE SUR L’ART TRADUCEREA UNUI TEXT DESPRE ARTĂ – O PROVOCARE Maria ALEXE Universitatea tehnică de Construcții București Bulevardul Lacul Tei 124 Email: Marialexe2010@gmail.com Abstract Translating texts referring to art and architecture is part of what is generally known as specialized translations. […]

Read More

CANONUL LITERAR FEMININ DIN VOIVODINA – ILEANA URSU, FELICIA MARINA MUNTEANU ȘI MĂRIOARA BABA

CANONUL LITERAR FEMININ DIN VOIVODINA – ILEANA URSU, FELICIA MARINA MUNTEANU ȘI MĂRIOARA BABA Virginia POPOVIŠ, Marinică MOZOR Universitatea din Novi Sad Facultatea de Filosofie popovic.virdinija@ff.uns.ac.rs kdoban@gmail.com Rezumat În lucrarea de față ne-am propus să cercetăm limbajul poetic canonului literar feminin din Voivodina. Prin analiza poeziei celor trei poete, a Ileanei Ursu, Felicia Marina Munteau […]

Read More

II. SLAVIC LANGUAGE AND CULTURE-ROMANIAN LANGUAGE AND LITERATURE/LANGUE ET LITTÉRATURE SLAVE-LANGUE ET CULTURE ROUMAINE/LIMBĂ ŞI CULTURĂ SLAVĂ-LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNEASCĂ Coordinator/Coordinateur/Coordonator: Virginia POPOVIĆ

II. SLAVIC LANGUAGE AND CULTURE-ROMANIAN LANGUAGE AND LITERATURE/LANGUE ET LITTÉRATURE SLAVE-LANGUE ET CULTURE ROUMAINE/LIMBĂ ŞI CULTURĂ SLAVĂ-LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNEASCĂ Coordinator/Coordinateur/Coordonator: Virginia POPOVIĆ

Read More

HAIKU POEMS IN THE ROMANIAN ONLINE COMMUNITY

HAIKU POEMS IN THE ROMANIAN ONLINE COMMUNITY LES POÈMES HAIKU DANS LA COMMUNAUTÉ ROUMAINE EN LIGNE POEMUL HAIKU ÎN COMUNITATEA ONLINE ROMÂNEASCĂ Irina-Ana DROBOT Universitatea Tehnicǎ de Construcţii Bucureşti Facultatea de Inginerie în Limbi Strǎine anadrobot@yahoo.com Abstract The purpose of this paper is to discuss several tendencies of the Romanian haiku online community, in the […]

Read More

THE FEMALE IMAGINARY IN THE POETRY OF ILEANA MĂLĂNCIOIU

THE FEMALE IMAGINARY IN THE POETRY OF ILEANA MĂLĂNCIOIU L’IMAGINAIRE FÉMININ DANS LES POÈMES D’ILEANA MĂLĂNCIOIU IMAGINARUL FEMININ ÎN POEZIA ILENEI MĂLĂNCIOIU Iulia NEDEA, Universitatea din Oradea Facultatea de Litere E-mail: nedea_iuliaalexandra@yahoo.com Abstract The present text aims to illustrate the varied representations of femininity in the poetry of Ileana Malancioiu. The poems of the sixty-ist […]

Read More

NATIONAL AND UNIVERSAL IN GH. SINCAI’S CHRONICLE

NATIONAL AND UNIVERSAL IN GH. SINCAI’S CHRONICLE NATIONAL ET UNIVERSEL DANS LA CHRONIQUE DE GH. SINCAI NAŢIONAL ŞI UNIVERSAL ÎN HRONICA LUI GH. ŞINCAI Ionela BURZ, Școala Doctorală de Filologie, Universitatea din Oradea Abstract The Romanians’ Chronicles is a scholar analytical work where the document load influences the narration, its writing corresponding to a contemporary […]

Read More

THE COMMUNICATING FUNCTIONS OF THE DISCURSIVE WORDS IN THE LITERARY FRENCH AND GEORGIAN TEXTS

THE COMMUNICATING FUNCTIONS OF THE DISCURSIVE WORDS IN THE LITERARY FRENCH AND GEORGIAN TEXTS LES FONCTIONS COMMUNICATIVES DES MOTS DISCURSIFS DANS LES TEXTES LITTERAIRES FRANÇAIS ET GEORGIENS FUNCȚIILE COMUNICATIVE ALE CUVINTELOR DISCURSIVE IN TEXTELE LITERARE FRANCEZE ȘI GEORGIENE Tsiuri AKHVLEDIANI Professeur à l’Université d’État de Tbilissi – Géorgie tsiuriakhvlediani@yahoo.com Ketevan GABUNIA Professeur à l’Université d’État […]

Read More

COGNITION IS COMMUNICATION

COGNITION IS COMMUNICATION COGNITION = COMMUNICATION COGNIȚIA ESTE COMUNICARE Jacques COULARDEAU1 Abstract Cognition is Communication. On the basis of previous studies on the phylogenic-psychogenetic approach to the pair MIND-LANGUAGE developing the subject’s cognitive conceptualizing power with the highly parallel, hierarchical, pattern-discriminating brain this article will concentrate on the evolution of language in its mechanized forms […]

Read More

THE ARTICLE OF EXTENSION IN PERCHERON STYLE

THE ARTICLE OF EXTENSION IN PERCHERON STYLE L’ARTICLE D’EXTENSION EN PERCHERON ARTICOLUL DE EXTENSIE IN STIL PERCHERON Isabelle PESCE Enseignante de F.L.E. à l’Université de Gênes – Italie E-mail: isabella.pesce@unige.it Abstract This study follows-up an investigation carried on within a doctoral thesis on the spoken language in the canton of Moragne-au-Perche (Lower Normandy). It lists […]

Read More

SPANISH PREPOSITIONS: AN ATTEMPT OF SYSTEMATIZATION

  SPANISH PREPOSITIONS: AN ATTEMPT OF SYSTEMATIZATION LES PREPOSITIONS ESPAGNOLES : UNE TENTATIVE DE SYSTEMATISATION PREPOZIȚIILE SPANIOLE : O TENTATIVĂ DE SISTEMATIZARE Rania TALBI FORELLIS EA 3816-Université de Poitiers e-mail : raniatalbi@free.fr.     Abstract Can we conceive about the prepositional correlators a possible systematization of signifiers and meanings? The systematic organization of the paradigm of Spanish […]

Read More

CONSTRUCTIVE THOUGHT AND VERBAL POLYSEMY : THE CASE OF THE IMPARFAIT

CONSTRUCTIVE THOUGHT AND VERBAL POLYSEMY : THE CASE OF THE IMPARFAIT PENSEE CONSTRUCTRICE ET POLYSEMIE VERBALE : LE CAS DE L’IMPARFAIT GÂNDIREA CONSTRUCTIVĂ ȘI POLISEMIA VERBALĂ: CAZUL IMPERFECTULUI Luciana T. SOLIMAN1 Université de Padoue, E-mail : luciana.soliman@unipd.it Abstract This article analyses the verbal polysemy of the French imperfect (imparfait) by trying to understand the creative […]

Read More

BERBER VERBAL OPPOSITIONS IN LIGHT OF THE PSYCHOMECHANICAL APPROACH OF LANGUAGE

BERBER VERBAL OPPOSITIONS IN LIGHT OF THE PSYCHOMECHANICAL APPROACH OF LANGUAGE LES OPPOSITIONS VERBALES BERBERES A LA LUMIERE DE LA PSYCHOMECANIQUE DU LANGAGE OPOZIȚIILE VERBALE BERBERE IN LUMINA ABORDĂRII PSIHOMECANICE A LIMBAJULUI BERBER « Dans le cas de l’aspect, le chemin suivi psychologiquement, pour aboutir est l’appel au temps inhérent au verbe, impliqué en lui. […]

Read More

THE NOUN AND SPATIAL INTUITION IN FRENCH

THE NOUN AND SPATIAL INTUITION IN FRENCH LE NOM ET L’INTUITION DE L’ESPACE EN FRANÇAIS SUBSTANTIVUL ȘI INTUIȚIA SPAȚIALĂ ÎN LIMBA FRANCEZĂ Renée TREMBLAY Université Laval Québec, Canada E-mail : renée.tremblay@outlook.com Abstract Thought is movement. In French, the word is the unit of the speakable. The word is the result of two movements of thought […]

Read More