CAPITALELE MARII UNIRI DIN 1918

THE CAPITALS OF THE GREAT UNION FROM 1918

CAPITALELE MARII UNIRI DIN 1918

 

AbstractThere were all Romanians involved in the achievement of the Great Union from 1918: Arad, Alba Iulia, and Bucharest, representing the capitals of the Great Union. Arad was the centre responsible for the thinking and preparation of the Great Union from 1918, where Vasile Goldis, Stefan Cicio-Pop and Ioan Suciu elaborated the documents of the plebiscitary act from Alba Iulia. Arad has identified itself with the great moments of the Romanians’ modern history, being connected every time with representative historical events taking place beyond the Carpathians: 1859, 1877, and others.
Alba Iulia represents the town where the Great Union from 1918 took place, being marked by the symbolism of the events, while Bucharest, the capital of the old kingdom, was the town in which the Great Union has been confirmed.

Rezumat
În Parlamentul României problemele de politică externă au fost dezbătute în mai multe rânduri, la sfârşitul secolului al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea. Dar în primii ani ai secolului al XX-lea nu s-a discutat decât despre chestiuni punctuale de politică externă, nu s-a pus sub semnul întrebării orientarea politicii externe a României. Această situaţie s-a schimbat în toamna anului 1908, sub influenţa unor evenimente din politica externă sau internă a altor state, precum anexarea Bosniei şi Herţegovinei de către Austro-Ungaria sau intensificarea politicii de maghiarizare a românilor ardeleni de către conducătorii Ungariei. Ca urmare, începând cu sesiunea parlamentară din toamna anului 1908 o serie de parlamentari români, precum Nicolae Iorga, C.G. Dissescu, Iulian Vrăbiescu şi alţii, au început să pună sub semnul întrebării alianţa evidentă a României cu Austro-Ungaria. Ei au cerut conducătorilor României să ducă o politică „de mână liberă”, singura în stare să asigure realizarea idealului naţional al ţării noastre, după părerea lor. Deşi în practică politica externă a României nu s-a schimbat, discursurile din Parlament din aceşti ani dovedesc orientarea crescândă antiaustro-ungară a opiniei publice din România. Aceasta a fost o premisă importantă a schimbării orientării politicii externe a României în anii Primului Război Mondial.

Keywords:Union, symbol, confirmation, centre, event, capital

Cuvinte cheie:: unire, simbol, confirmare, centru, eveniment, capitală

Read more