Omul ,,K und K” (kaiserliche und königliche). Schiţă de portret.

Omul ,,K und K” (kaiserliche und königliche). Schiţă de portret.

 

Fiecare epocă istorică, pe lângă elementul de noutate adus în peisajul cultural al unei ţări sau al unei regiuni, e responsabilă şi de crearea unui anumit gen de om, genotipul, în care se reflectă însuşirile comune ale acelei epoci. Relaţia care funcţionează între om şi epoca respectivă e reprezentată prin parafrazarea unei faimoase zicale, ,,spune-mi din ce epocă eşti, ca să-ţi spun cine eşti”. Romantismul, spre exemplu, este o mişcare artistică şi literară apărută la începutul secolului al XIX-lea ca o reacţie împotriva clasicismului şi a regulilor lui formale, care a preluat tradiţiile naţionale şi populare, promovând cultul naturii, lirismul, fantezia şi libertatea de expresie. Toate epocile istorice, şi implicit culturale, au apărut ca o necesitate a omului de a se autoidentifica şi autodepăşi. Omul dintr-o anumită epocă îl ,,neagă” pe cel dintr-o epocă anterioară, chiar dacă nu total, se neagă simbolic pe sine, se ,,dezice” de lumea în care nu se mai recunoaşte şi în care nu-şi mai regăseşte identitatea. Orice schimbare are la bază o anumită criză, fie ea socială, politică, culturală sau a valorilor. Evoluţia are la bază mişcarea de corsi e ricorsi, mişcarea de du-te-vino, de flux şi de reflux. Întreaga evoluţie a omenirii este de fapt căutarea perpetuă a sinelui, încercarea de răspuns la întrebarea cine suntem şi încotro ne îndreptăm? Amenajarea unui habitaclu are multe în comun cu evoluţia la scară macro: scopul ei este acela de a crea un spaţiu în care omul să se simtă bine, care să-l definească şi să-l (re)prezinte. Reînnoirea perpetuă e oglinda universului în continuă mişcare.

Read more