Capitol III. SLAVIC LANGUAGE AND CULTURE – ROMANIAN LANGUAGE AND LITERATURE / LANGUE ET LITTÉRATURE SLAVE – LANGUE ET CULTURE ROUMAINE / LIMBĂ ŞI CULTURĂ SLAVĂ – LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNEASCĂ

Capitol III. SLAVIC LANGUAGE AND CULTURE –

ROMANIAN LANGUAGE AND LITERATURE / LANGUE ET LITTÉRATURE SLAVE –

LANGUE ET CULTURE ROUMAINE / LIMBĂ ŞI CULTURĂ SLAVĂ –

LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNEASCĂ

 

Virginia POPOVIĆ                133

Đura Daničić and the popularization of Fr. Miklosich’s Papers about the Romanian language

La contribution de Djura Danicic à la vulgarisation des travaux de Fr. Miklosich sur la langue roumaine

Dura Daničić și popularizarea lucrărilor lui Fr. Miklosich despre limba română

Diana POPOVIĆ, Tatjana ĐURIN                137

Translating the centre and periphery: an example of French and Serbian medieval literature

Traducerea centru și periferie: un exemplu de literatură mediavelă sârbească și franceză

Milorad DJURIĆ                147

Identical and different: the identity in the decentered world

Identic şi diferit: identitatea în lumea descentrată

Mircea MĂRAN                    155

Scientific and journalistic concerns by Teodor Filipescu

Preocupările științifice și publicistice ale lui Teodor Filipescu