Capitol IV. TRANSLATIONS – TRANSLATIONS STUDIES / TRADUCTIONS – ÉTUDE DES TRADUCTIONS / TRADUCERI – TRADUCTOLOGIE

Capitol IV.    TRANSLATIONS – TRANSLATIONS STUDIES / TRADUCTIONS – ÉTUDE DES TRADUCTIONS / TRADUCERI – TRADUCTOLOGIE   Liliana Gabriela (VOȘ) HABINA         163     Interiority and exteriority. Mythical landmarks at Eliade and de Saint Exupéry     Intériorité et extériorité. Repères mythiques à eliade et de Saint Exupéry     Interioritate și exterioritate. Repere mitice […]

Read More

Capitol III. SLAVIC LANGUAGE AND CULTURE – ROMANIAN LANGUAGE AND LITERATURE / LANGUE ET LITTÉRATURE SLAVE – LANGUE ET CULTURE ROUMAINE / LIMBĂ ŞI CULTURĂ SLAVĂ – LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNEASCĂ

Capitol III. SLAVIC LANGUAGE AND CULTURE – ROMANIAN LANGUAGE AND LITERATURE / LANGUE ET LITTÉRATURE SLAVE – LANGUE ET CULTURE ROUMAINE / LIMBĂ ŞI CULTURĂ SLAVĂ – LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNEASCĂ   Virginia POPOVIĆ                133 Đura Daničić and the popularization of Fr. Miklosich’s Papers about the Romanian language La contribution de Djura Danicic à […]

Read More

Capitol II. GERMAN CULTURE AND LANGUAGE – ROMANIAN CULTURE / CULTURE ET LANGUE ALLEMANDE – CULTURE ROUMAINE / CULTURĂ ŞI LIMBĂ GERMANĂ – CULTURĂ ROMÂNEASCĂ

Capitol II. GERMAN CULTURE AND LANGUAGE – ROMANIAN CULTURE / CULTURE ET LANGUE ALLEMANDE – CULTURE ROUMAINE / CULTURĂ ŞI LIMBĂ GERMANĂ – CULTURĂ ROMÂNEASCĂ   Rudolf WINDISCH                119   Gabriele Beck-Busse, Grammaire des Dames Grammatica per le Dame Grammatik im Spannungsfeld von Sprache, Kultur und Gesellschaft, Peter Lang EDITION (SPRACHE GESELLSCHAFT GESCHICHTE , Herausgegeben […]

Read More

Capitol I. I. ROMANCE CULTURES – ROMANIAN CULTURE / CULTURES ROMANES – CULTURE ROUMAINE / CULTURI ROMANICE – CULTURĂ ROMÂNEASCĂ

CAPITOL I. ROMANCE CULTURES – ROMANIAN CULTURE / CULTURES ROMANES – CULTURE ROUMAINE / CULTURI ROMANICE – CULTURĂ ROMÂNEASCĂ Sophie SAFFI, Béatrice CHARLET-MESDJIAN 21 De-flexion, animation and spatiality from latin to french and italian Deflessione, animazione e spazialità dal latino al francese e italiano De-flexie, animație și spațiu din latină în franceză și italiană Luciana T. […]

Read More

Cuvântul Preşedintelui Universităţii, Prof. univ. dr. Aurel Ardelean

Cuvântul Preşedintelui Universităţii, Prof. univ. dr. Aurel Ardelean     În cadrul desfăşurării video-conferinţei dintre Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad şi Université d’Aix Marseille AMU France, Departamentul de Limba Română, Masteratul Arii Culturale Romanice         1 Decembrie, Ziua Naţională a României. Rolul lui Vasile Goldiş la înfăptuirea Marii Uniri de […]

Read More

Contribuția lui Vasile Goldiș la consolidarea și dezvoltarea României Mari

Contribuția lui Vasile Goldiș la consolidarea și dezvoltarea României Mari       Personalitate a culturii naționale și europene, omul politic Vasile Goldiș a avut un rol esențial în lupta pentru înfăptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. În Cuvântarea solemnă rostită la Alba-Iulia, la 1 Decembrie 1918, adresându-se „Marii Adunări Naționale” Vasile Goldiș […]

Read More

Premieră națională universitară: Ziua de 1 Decembrie, sărbătorită prin video-conferință între Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad și Université d’Aix Marseille AMU din Franța

Premieră națională universitară:     Ziua de 1 Decembrie, sărbătorită prin video-conferință între Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad și Université d’Aix Marseille AMU din Franța     Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, prin Revista Studii de Știință și Culturăa UVVG, a organizat, în data de 26.11.2015, la Centrul de Conferințe, din […]

Read More

DE-FLEXION, ANIMATION AND SPATIALITY FROM LATIN TO FRENCH AND ITALIAN

DE-FLEXION, ANIMATION AND SPATIALITY FROM LATIN TO FRENCH AND ITALIAN DEFLESSIONE, ANIMAZIONE E SPAZIALITÀ DAL LATINO AL FRANCESE E ITALIANO DE-FLEXIE, ANIMAȚIE ȘI SPAȚIU DIN LATINĂ ÎN FRANCEZĂ ȘI ITALIANĂ   Abstract The study of Romance deflection solutions can show that information extracted from the word ending flexion concerns the agency and animation redistributed under […]

Read More

FUTURE AND ANTICIPATION

FUTURE AND ANTICIPATION FUTUR ET ANTICIPATION VIITOR ȘI ANTICIPARE   Abstract This article analyses the use of future tense in Jules Verne’s novels De la Terre à la Lune et Autour de la Lune. A sort of « plausible future » (future de la vraisemblance) appears to be context-dependent. All forms of future tense are studied on […]

Read More

ABOUT MIGRATION AND THE IDENTITY SEARCHES OF THE ROMANIANS FROM PESTA

ABOUT MIGRATION AND THE IDENTITY SEARCHES OF THE ROMANIANS FROM PESTA DESPRE MIGRAŢIE ŞI CĂUTĂRILE IDENTITARE ALE AROMÂNILOR DIN PESTA     Abstract European contemporary society confronts the reality of migration, a phenomenon repeated in history, which it tries to understand and control. Although, there are historical generally valid traits of the phenomenon, each era, […]

Read More

THE THEME OF PROVISIONALITY IN GABRIELA ADAMEȘTEANU’S LITERARY WORK

THE THEME OF PROVISIONALITY IN GABRIELA ADAMEȘTEANU’S LITERARY WORK   Abstract This work wants to prove how the theme of provisionality manages to bring cursivity and coherence in Gabriela Adameșteanu’s literary work. It is tried to assay the offering of an answer at the question: wherefrom takes the theme of provisionality the radiant force on […]

Read More

IDENTITY AND ALTERITY. ZOOMORPHIC EMBLEMS IN CONTEMPORARY POETICAL IMAGINARY

IDENTITY AND ALTERITY.     ZOOMORPHIC EMBLEMS IN CONTEMPORARY POETICAL IMAGINARY     IDENTITÉ ET ALTERITÉ     DES EMBLÈMES ZOMORPHES DANS L’IMAGINAIRE POÉTIQUE CONTEMPORAIN     IDENTITATE ŞI ALTERITATE.     EMBLEME ZOOMORFE ÎN IMAGINARUL POETIC CONTEMPORAN     Abstract Zoomorphic symbols are found in the long history of the universal imaginary, from Homer […]

Read More

FEATURES OF SOLVING THE TRANSYLVANIAN ISSUE IN THE MIDDLE OF THE 1940th

FEATURES OF SOLVING THE TRANSYLVANIAN ISSUE IN THE MIDDLE OF THE 1940th     LES CARACTERISTIQUE DE LA SOLUTION DU PROBLÈME TRANSYVANIENNE AU MILIEU DES ANNÉES 1940     CARACTERISTICI ALE REZOLVĂRII PROBLEMEI TRANSILVĂNENE LA MIJLOCUL ANILOR 1940   Abstract In the article the author tries to highlight the main features of solving the Transylvanian issue in […]

Read More

THE SPECIFIC PROPERTIES OF PROVERBS IN RELATION TO OTHER PAREMIOLOGICAL STATEMENTS

THE SPECIFIC PROPERTIES OF PROVERBS IN RELATION TO OTHER PAREMIOLOGICAL STATEMENTS LES PROPRÉTÉS INTRINSEQUES DU PROVERBE PAR RAPPORT AUX AUTRES FORMULES SENTENTIEUSES PROPRIETATILE INTRINSECE ALE PROVERBULUI ÎN RAPORT CU CELELALTE FORMULE SENTENŢIOASE Abstract The paper aims to identify and give an inventory of the specific properties of proverbs in relation to other paremiological statements defining […]

Read More

THE CORRELATION BETWEEN THE VISION OF THE TEACHER-AUTHOR AND HOW THE STUDENT RELATES TO THE INTERPRETATION OF THE LITERARY TEXT THROUGH THE INTERROGATIVE STRUCTURES OF WRITTEN DIDACTIC DISCOURSE

THE CORRELATION BETWEEN THE VISION OF THE TEACHER- AUTHOR AND HOW THE STUDENT RELATES TO THE INTERPRETATION OF THE LITERARY TEXT THROUGH THE INTERROGATIVE STRUCTURES OF WRITTEN DIDACTIC DISCOURSE LA CORRÉLATION ENTRE  LA VISION DU PROFESSEUR-AUTEUR ET LA MANIÈRE DONT L’ÉLÈVE SE RAPPORTE À L’INTERPRÉTATION DU TEXTE LITTÉRAIRE PAR L’INTERMÉDIAIRE DES STRUCTURES INTERROGATIVES DU DISCOURS […]

Read More

Gabriele Beck-Busse, Grammaire des Dames Grammatica per le Dame

Gabriele Beck-Busse, Grammaire des Dames Grammatica per le Dame Grammatik im Spannungsfeld von Sprache, Kultur und Gesellschaft, Peter Lang EDITION (SPRACHE GESELLSCHAFT GESCHICHTE , Herausgegeben von Gabriele Beck-Busse, BAND 1, Peter Lang GmbH, Frankfurt/Main, 2014, 416 S. ISBN 978-3-631-56991-7     Dem vorliegenden Band ist – eingeteilt in sieben umfangreiche Abschnitte –ein ausführliches Inhaltsverzeichnis vorangestellt: […]

Read More

THEDE KAHL, MICHAEL METZELTIN – Sprach-typologie, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2015

THEDE KAHL, MICHAEL METZELTIN – Sprach-typologie, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2015   “Tipologia Limbilor”, carte scrisă de lingviştii Thede Kahl şi Michael Metzeltin, are menirea de a oferi o nouă abordare a tipologiei deja existente a limbilor şi o iniţiere meticuloasă în meandrele istorice şi structurale ale unei multitudini de limbi, cu precădere balcanice şi romanice, […]

Read More

ĐURA DANIČIĆ AND THE POPULARIZATION OF FR. MIKLOSICH’S PAPERS ABOUT THE ROMANIAN LANGUAGE

ĐURA DANIČIĆ AND THE POPULARIZATION OF FR. MIKLOSICH‘S PAPERS ABOUT THE ROMANIAN LANGUAGE LA CONTRIBUTION DE DJURA DANICIC À LA VULGARISATION DES TRAVAUX DE FR. MIKLOSICH SUR LA LANGUE ROUMAINE ĐURA DANIČIĆ ȘI POPULARIZAREA LUCRĂRILOR LUI FR. MIKLOSICH DESPRE LIMBA ROMÂNĂ   Abstract This text is based on the research of Djura Daničić and his […]

Read More

TRANSLATING THE CENTRE AND PERIPHERY: AN EXAMPLE OF FRENCH AND SERBIAN MEDIEVAL LITERATURE

TRANSLATING THE CENTRE AND PERIPHERY: AN EXAMPLE OF FRENCH AND SERBIAN MEDIEVAL LITERATURE TRADUCEREA CENTRU ȘI PERIFERIE: UN EXEMPLU DE LITERATURĂ MEDIAVELĂ SÂRBEASCĂ ȘI FRANCEZĂ   Abstract This research, based on the Polysystem theory suggested by Itamar Even-Zohar, deals with two main questions: a position and a role of French medieval literature as translated literature […]

Read More

IDENTICAL AND DIFFERENT: THE IDENTITY IN THE DECENTERED WORLD

IDENTICAL AND DIFFERENT: THE IDENTITY IN THE DECENTERED WORLD IDENTIC ŞI DIFERIT: IDENTITATEA ÎN LUMEA DESCENTRATĂ   Abstract In this paper we will analyze the relationship between globalization processes, as well as the intensification of social relations/communications at the planetary level and types of identity through such communication form. Our hypothesis is that changes in […]

Read More

SCIENTIFIC AND JOURNALISTIC CONCERNS BY TEODOR FILIPESCU

SCIENTIFIC AND JOURNALISTIC CONCERNS BY TEODOR FILIPESCU PREOCUPĂRILE ȘTIINȚIFICE ȘI PUBLICISTICE ALE LUI TEODOR FILIPESCU   Abstract Teodor Filipescu was born in 1870 in the place Glogoni, near Pancevo. Chemist by profession, committed to Sarajevo in service of the Austro-Hungarian to control quality of gold and silver. Filipescu gave a significant contribution of researching Romanian-speaking population in Bosnia […]

Read More

INTERIORITY AND EXTERIORITY. MYTHICAL LANDMARKS AT ELIADE AND DE SAINT EXUPÉRY

INTERIORITY AND EXTERIORITY. MYTHICAL LANDMARKS AT ELIADE AND DE SAINT EXUPÉRY INTÉRIORITÉ ET EXTÉRIORITÉ. REPÈRES MYTHIQUES À ELIADE ET DE SAINT EXUPÉRY INTERIORITATE ȘI EXTERIORITATE. REPERE MITICE LA ELIADE ȘI DE SAINT EXUPÉRY   Abstract The issue of time, which transcends the cultural spaces, being present from Homer until today, it has in the early […]

Read More

CARPATHIAN ROMA’S DIALECT – LANGUAGE DEVELOPMENT AND LOANS FROM ROMANIAN AND HUNGARIAN

CARPATHIAN ROMA‘S DIALECT – LANGUAGE DEVELOPMENT AND LOANS FROM ROMANIAN AND HUNGARIAN ROMA DIALECTE CARPATES – DEVELOPPEMENT DU LANGAGE ET PRETS ROUMAINS ET HONGROIS DIALECTUL RROMILOR CARPATICI – EVOLUȚIA ȘI ÎMPRUMUTURILE DIN LIMBA ROMÂNĂ ȘI MAGHIARĂ Abstract In this article we intend to present the stages of historical development of the Romani language, to make […]

Read More

KLAUS IOHANNIS – THE FIRST STEP Curtea Veche Publishing Company, Bucharest, 2015

KLAUS IOHANNIS – THE FIRST STEP Curtea Veche Publishing Company, Bucharest, 2015 KLAUS IOHANNIS – PRIMUL PAS Ed. Curtea Veche, București, 2015   Abstract After the success of the first volume: Step by step, the author, Klaus Iohannis, the President of Romania presents in the second volume – The first step, the principles which lie […]

Read More

UN COLOCVIU TEMATIC ”PROMOVAREA LITERATURII ȘI CULTURII EUROPENE, PRIN TRADUCERI”

UN COLOCVIU TEMATIC ”PROMOVAREA LITERATURII ȘI CULTURII EUROPENE, PRIN TRADUCERI”   Colocviul internațional EUROPA: CENTRU ȘI MARGINE, desfășurat în perioada 22-23 octombrie 2015, la Arad, a ajuns la a patra ediție. Lucrările prezentate constituie subiectul volumului cu același titlu, apărut la Editura Gutenberg Univers, 2015, în condiții excelente. În debut, cuvântul Prof. univ. dr. Coralia […]

Read More

CECILIA CONDEI, (RE)CONFIGURATIONS DISCURSIVES. ARTICULATIONS TEXTUELLES, ÉDITIONS MODULAIRES EUROPÉENNES, COLL. PROXIMITÉS, FERNELMONT, 2015, 170 p.

CECILIA CONDEI, (RE)CONFIGURATIONS DISCURSIVES. ARTICULATIONS TEXTUELLES, ÉDITIONS MODULAIRES EUROPÉENNES, COLL. PROXIMITÉS, FERNELMONT, 2015, 170 p.   Un livre sur l’analyse du discours se trouve à n’importe quel moment de son parcours dans une situation incommode, générée, sans aucun doute, par sa position à la frontière de deux mondes, considérés jusqu’il y a très peu de […]

Read More

Maria Teresa Zanola : Arts et métiers au XVIIIe siècle. Etudes de terminologie diachronique, Harmattan, 2014

Maria Teresa Zanola : Arts et métiers au XVIIIe siècle. Etudes de terminologie diachronique, Harmattan, 2014     Abstract As a teacher at the Catholic University of Sacro Cuore of Milan, Maria Teresa Zanola is interested by the specialized language which she studies in a diachronic perspective. Her book Arts et métiers au XVIIIe siècle. Etudes […]

Read More

Mizeriile vieții și bolile sociale exprimate prin condeiul unui bănățean Mircea MĂRAN, Mizeriile vieții. Folclor, amintiri, povestiri, I, Zrenianin, Editura ICRV, 2014, 199 pagini

Mizeriile vieții și bolile sociale exprimate prin condeiul unui bănățean     Mircea MĂRAN, Mizeriile vieții. Folclor, amintiri, povestiri, I, Zrenianin, Editura ICRV, 2014, 199 pagini   După volumul dedicat lui Nicolae Țințariu, unul dintre cei patru frați ai familiei Țințariu, a apărut un volum de valoare inestimabilă al altui frate, Alexandru Țințariu, Mizeriile vieții. […]

Read More

Cristian STAMATOIU, Etimologii populare „ francoafone” în dramaturgia românească / Des fausses étymologies « franco-aphones» dans la dramaturgie roumaine

Cristian STAMATOIU, Etimologii populare „ francoafone” în dramaturgia românească / Des fausses étymologies « franco-aphones» dans la dramaturgie roumaine   Apărută în anul 2015 la editura Artes, cartea lui Cristian Stamatoiu, Etimologii populare „ francoafone” în dramaturgia românească / Des fausses étymologies « franco-aphones» dans la dramaturgie roumaine, reuneşte o serie de studii, publicate deja în mare parte, având […]

Read More

Comunicare, Cultură, Creație: Noi Paradigme Științifice. Editori: Virginia Popović, Ivana Janjić, Speranța Milancovici și Eugen Gagea. „Vasile Goldiș” University Press, Arad, 2015, 916 pagini

Comunicare, Cultură, Creație: Noi Paradigme Științifice. Editori: Virginia Popović, Ivana Janjić, Speranța Milancovici și Eugen Gagea. „Vasile Goldiș” University Press, Arad, 2015, 916 pagini   La început de an universitar, în primele zile ale lui octombrie 2014, avea loc, la Facultatea de Filozofie a Universității din Novi Sad, Serbia, sub directa organizare a Departamentului de […]

Read More

Virgiliu Bradin, Poezia modernă între rostire și devenirea poetică

Virgiliu Bradin, Poezia modernă între rostire și devenirea poetică   Cunoscut – prin activitatea sa științifică anterioară – ca un fin și avizat cercetător al istoriei locale, Virgiliu Bradin abordează, prin lucrarea pe care o vom prezenta în continuare, domeniul poeziei moderne. În paginile cărții Poezia modernă între rostire și devenire poetică (Ed. Promun, Arad, […]

Read More

Virginia Popović, Ivana Janjić – Cultura (a)română din Serbia în context european, Editura Gutenberg Univers, 2015

Virginia Popović, Ivana Janjić – Cultura (a)română din Serbia în context european, Editura Gutenberg Univers, 2015     Apărut recent, volumul Cultura (a)română din Serbia în context european, a fost realizat în cadrul Proiectului Colocviul internaţional EUROPA: Centru şi Margine – Cooperare culturală transfrontalieră, 2015, organizat de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Primăria […]

Read More

ManifestAzioni. I manifesti avanguardisti tra performance e performatività edited by Alessandro Catalano, Massimo Maurizio e Roberto Merlo

ManifestAzioni. I manifesti avanguardisti tra performance e performatività edited by Alessandro Catalano, Massimo Maurizio e Roberto Merlo     ManifestAzioni. I manifesti avanguardisti tra performance e performatività, edited by Alessandro Catalano, Massimo Maurizio e Roberto Merlo, Milano-Udine: Mimesis, 2014, re-evaluates, from a comparativist and pragmatic perspective, the avant-garde literary manifesto in terms of theatrality (performance) […]

Read More