TRANSLATIONS, COMMUNION BETWEEN THE PAST AND PRESENT

TRANSLATIONS, COMMUNION BETWEEN THE PAST AND PRESENT

TRADUCERILE, COMUNIUNE ÎNTRE TRECUT ȘI PREZENT

 

 

Abstract

Translations at a global level represent a way of connecting the past with the present. Through translations, the present can know more about the past. The domain of the translations is not easy; it takes experience and knowledge in order to elaborate a correct translation. Translations were a means of communication in the past and today they are the base of the world’s not only cultural but also scientific development.

Rezumat

Traducerile la nivel global reprezintă un mod de a face legătura între trecut și prezent. Prin intermediul traducerilor, prezentul poate să cunoască mai multe despre trecut. Domeniul traducerilor nu este unul ușor; este nevoie de experiență și cunoaștere pentru a putea realiza corect o traducere. Traducerile au fost mijloace de comunicare în trecut iar astăzi sunt baza dezvoltării nu doar culturale ci și științifice a lumii.

Key words: translations, globalization, past, present, international language.

Cuvinte cheie: traduceri, globalizare, trecut, prezent, limbaj internațional.

Read more